FN-dokument om avkriminalisera

| UPPDAT| LONDON/WIEN Ett försök av FN-tjänstemän att uppmana länder att avkriminalisera innehav och användning av narkotika har misslyckats, enligt BBC. Men narkotikakontrollorganet UNODC menar att dokumentet bara var ett ”diskussionspapper”.

Resebolagsmiljardären Sir Richard Branson gick tidigare på måndagen ut med uppgiften om att han tillsammans med andra skulle publicera ett uttalande i frågan tillsammans med FN:s narkotikakontrollorgan UNODC.

D481-SirRichardTw1Han skriver på Twitter och sin företagsblogg på Virgin att UNODC skulle uppmana alla medlemsländer att ”avkriminalisera innehav för personligt bruk och användning av all narkotika”.

Han läckt ut FN-dokumentet via Twitter (pdf-fil 2 sidor, här via BBC).

Men det har dragits tillbaka efter att minst ett land reagerat och stoppat det, enligt BBC. Dokumentet uppges varit förberett av chefen för hiv/aids-sektionen på UNODC i Wien.

Tanken var att släppa det i samband med en stor harm-reduction-konferens startades i måndags som pågår i tre dagar i Kuala Lumpur, Malaysia.

Men UNODC tillbakavisar nu delvis uppgifterna:
Dokumentet om avkriminalisering var ”avsett för spridning och diskussion vid konferensen” och ”är varken ett slutligt eller formellt dokument från UNODC, och kan inte läsas som en redogörelse för UNODC:s politik”.

FN-organet uppger att det ”var ett olyckligt missförstånd” om avsikten med dokumentet och ”förnekar att det förekommit påtryckningar” om att dra tillbaka det. ”Det är ju inte möjligt att dra tillbaka något som inte ännu är färdigt”, står det i uttalandet.

UNODC avslutar med att organet kvarstår engagerad i ”balanserad tillvägagångssätt som, i synnerhet, främjar alternativ till fängelse i linje med internationella normer för mänskliga rättigheter.”

Kriminalisering av innehav uppges leda till att många sätts i fängelse istället för att få stöd och behandling för sitt drogberoende. UNODC har pressats av såväl drogliberala organisationer som andra FN-organ om att kontrollpolitiken misslyckats (”war on drugs”) och att mänskliga rättigheter kommit i kläm.

• UNGASS/ I april 2016 håller i FN:s generalförsamling ett särskilt möte om narkotikaläget i världen och narkotikakonventionerna. Temperaturen inför det mötet höjs och såväl försvarare av konventionerna som drogliberala krafter mobiliserar.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser