Polisen: utred påföljd för missbrukare

Att straffa tunga missbrukare och unga droganvändare med böter eller prick i belastningsregister fungerar inte. Det anser Svenska Narkotikapolisföreningen som vill att lagen om påföljder ses över. Men understryker att narkotikaanvändning fortsatt bör vara förbjudet.

– Det är poänglöst att ge en hemlös heroinist böter som ändå inte kan betala. Eller ge böter eller prick i straffregister till ungdomar som blir påkomna med att ta droger, säger Lennart Karlsson, ordförande i Svenska narkotikapolisföreningen, SNPF, till Drugnews.

Lennart Karlsson, SNPF. Foto: Drugnews

Mer anpassade påföljder för ringa narkotikabrott såsom skyddstillsyn och behandling skulle kunna vara alternativ till böter och annat. Men då behöver lagen ses över, menar han.
– En differentierad påföljdsmodell bör utredas och diskuteras. Det viktigaste är att det kommer en snabb reaktion och konsekvens som fungerar, säger han.

Sverige har liksom Norge en hög narkotikadödlighet, relativt lågt droganvändande bland unga, restriktiv drogpolitik och risk att flera användare blir stigmatiserade i samhället. Nu ses norsk drogpolitik över utifrån portugisisk modell – narkotikaanvändare ska erbjudas vård istället för straff.

– Jag tycker att det ska bli intressant att se hur omgörningen faller ut i Norge och om det finns saker som även kan fungera i Sverige, sade Karlsson i en SVT-intervju i torsdags.

 • Drugnews: Dina uttalande till SVT har av några tolkats som att ni vill släppa förbudet och öppna för att avkriminalisera droganvändning?

– Nej, vi anser att förbudet behövs för att kunna ingripa tidigt mot narkotikaanvändning och slussa vidare till kvalificerad vård. Men kriminaliserat bruk är en sak och en mer anpassad påföljd är något annat, vilket många har svårt att skilja på, säger han.

Han tillägger att Portugals väg nog inte är något för Sverige och SNPF anser att förbudet har en allmänpreventiv effekt.

Frågan blev aktuell i veckan efter SVT-reportage om hur Norge ser över sin narkotikapolitik. Flera partier är överens om att missbrukare ska vår vård istället för straffas, och där portugisisk modell är en förebild. Droganvändning ska inte straffas, men narkotikabrott som langning och smuggling är fortfarande olagligt.

Hälsominister Bent Høie

Samhället ska inte straffa sjuka människor. Det är ett grundläggande fel. Det många däremot behöver är hjälp, och därför ska vi ge dem det istället, sade Norges hälsominister Bent Høie, från regeringspartiet Høyre, till SVT.

En statlig utredning har nu tillsatts som ser över nollvisionen i Norge och majoriteten i Stortinget är för en ändrad narkotikapolitik, som även kan komma att inbegripa avkriminalisering av eget bruk. Avsikten är att göra förändringarna inom tre år.

Norsk polis är tveksam till en sådan ny lag. Droganvändande skulle öka bland unga om det inte vore straffbart, befarar Norska narkotikapolisföreningen.

– Norge är ett av de länder som har minst droganvändning bland barn och unga. Vi ser helst att det fortsätter vara så, säger Jan-Erik Bresil på polisföreningen till SVT.
Han tror också om gräns för vilken mängd narkotika en person kan bära på sig införs, så skulle det kunna utnyttjas av langare för att kringgå lagen.

Även norska IOGT är skeptisk till förändringen och vill behålla förbudet – men är överens om utredningsdirektiven att människor som använder droger ska mötas med behandling, inte straff.
– Vårt fokus i det här är att det är viktigt att upprätthålla förbudet mot eget bruk och inte börja tala om nöjesanvändning. Ungdomar ska helt enkelt inte använda narkotika, där ska vi hålla fast vid vår nollvision, säger generalsekreterare Hanne Cecilie Widnes till Accent.

• Fotnot: Svenska Narkotikapolisföreningen bildades 1987, har cirka 2 500 medlemmar och organiserar bl a poliser, tullanställda, kustbevakare, åklagare och kriminaltekniker.

Annonser