FN-läckan – missförstånd eller infiltration?

B789-UNlogAvslöjandet om UNODC:s dokument som uppmanar länder att avkriminalisera användning och narkotikainnehav för eget bruk både hyllas och risas. Ökad lobbyism väntas inför generalförsamlingens narkotikamöte UNGASS nästa år.

Det var i måndags som resemiljardären Sir Richard Branson – känd förespråkare för en liberalisering av narkotikapolitiken och aktiv i Global Commission on Drugs – glad twittrade att FN:s narkotikakontrollorgan UNODC stöder en avkriminalisering och lade ut länk med dokumentet.

Där hävdas bland annat att decriminalising drug use and possession for personal consumption is consistent with international drug control conventions and may be required to meet obligations under international human rights law.”

Senare gick FN-organet UNODC i Wien ut och dementerade att det var ett officiellt dokument.
– Det är ett vare sig ett slutligt eller formellt dokument, utan bara ett diskussionsunderlag avsett för spridning vid en konferens i Kuala Lumpur, säger David Dadge, talesperson för UNODC:s chef Jurij Fedotov, till Drugnews.

• En storm i ett vattenglas?
– Skulle inte uttrycka mig så, utan mer ett olyckligt missförstånd, svarar han.

Per Johansson, RNS
Per Johansson

Den drogrestriktiva sidan är mer bekymmersam över dokumentläckan.
– Det här är allvarligt och tyder på ett svagt ledarskap på UNODC. Det visar även att våra motståndare infiltrerat FN-systemet med tjänstemän som sympatiserar med legaliseringsrörelsen, säger Per Johansson, generalsekreterare på RNS och i styrelsen för World Federation Against Drugs, till Drugnews.

Han jämför händelsen med hur Mike Trace, avdelningschef på UNODC år 2003 som ”femtekolonnare” (hans egen beskrivning) i hemlighet inifrån försökte underminera FN:s restriktiva narkotikakonventioner. Han sade upp sig efter avslöjats då han riskerade få sparken för dubbla lojaliteter.

Per Johansson säger att det inte är FN-organets sak att besluta om narkotikakontrollpolitik, utan det ska medlemsländerna som träffas årligen vid mötet Commission on Narcotic Drugs i Wien. Men att UNODC med dokumentet nu försökt frångå den ordningen.

Idag är lobbying och utspel från olika intressen omfattande inför det stora FN-mötet i april 2016 i New York om globala narkotikapolitiken, UNGASS.

Svenska regeringens samordnare inför mötet berättar att avkriminalisering av narkotika är en fråga som ofta nämns inför mötet.
– Flera kända personer och några i FN-familjen har lyft avkriminalisering och det påverkar civilsamhället också. Men egentligen finns utrymme i konventionerna, exempelvis Portugal har delvis avkriminaliserat eget innehav av narkotika, säger kanslirådet Lina Pastorek på Socialdepartementet.

Hon har hört talas om UNODC-pappret, men inte läst det och vill inte närmare kommentera innehållet. Det är väl känt att flera FN-organisationer tagit ställning för att kriminalisering av eget bruk riskerar att stigmatisera personer med drogberoende.

Gabriel Wikström
Statsrådet Gabriel Wikström

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) har i SVT i höst sagt att narkotikapolitiken ligger fast, även om den kan utvecklas. Sverige har kritiserat legalisering av narkotika och anser att FN:s narkotikakonventioner utgör en god grund att verka inom, men att det är genomförandet som haltar.

Sverige samordnar med EU inför FN-mötet. Exempelvis kritiseras dödsstraff för narkotikabrott, vikten av hälsa och mänskliga rättigheter för personer i missbruk eller beroende slås fast. Sverige försöker även få in barns rätt till drogfri uppväxt enligt barnkonventionen.

Lina Pastorek.
Lina Pastorek.

– Förberedelserna inför UNGASS går bra, det är god stämning. Sverige driver i förhandlingarna behovet av en balanserad narkotikapolitik baserad på rätten till största möjliga hälsa vilket inkluderar prevention och vård och behandling. Men Sverige måste visa ödmjukhet för andra länders utmaningar och därför är det inte en arena där vi marknadsför svensk narkotikapolitik såsom en universallösning för alla, säger kanslirådet Lina Pastorek till Drugnews.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser