De flesta har aldrig rökt på

De flesta ungdomar har aldrig rökt cannabis. Det gäller i Sverige och det gäller – med vissa undantag – i hela världen, konstaterar författaren Pelle Olsson i vår cannabisserie.

Ända sedan 1971 har regelbundet svenska ungdomarnas drogvanor undersökts av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Just det året uppmättes de högsta resultaten någonsin för elever i nionde klass. 15 procent av dem hade någon gång använt cannabis. Sedan sjönk talen ända ner till 3-4 procent i slutet på 1980-talet för att sedan stiga igen.

Under det senaste årtiondet har 6-9 procent av elever i årskurs nio använt cannabis. Pojkar ligger hela tiden något högre än flickor.

Samma år, 1971, började vi också kartlägga mönstrades drogvanor. 16 procent hade då provat cannabis. Siffran var som högst 1981 med 19 procent. Sedan 2006, då svenska ynglingar inte längre mönstrar till militärtjänst, undersöks istället gymnasieelever av båda könen i årskurs två.

Under 2012 hade i genomsnitt 20 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna i årskurs två i gymnasiet någon gång använt narkotika, vilket i praktiken innebär cannabis.
• Källa: Skolelevers drogvanor 2011, CAN .

Sedan 1995 genomförs drogvaneundersökningar bland 15–16-åringar i hela Europa. Svenska ungdomar ligger i jämförelse mycket lågt. Av 36 undersökta länder 2011 hade 26 en högre användning av cannabis bland sina 15–16-åringar.

Högst ligger Tjeckien med 42 procent, men även där har alltså trots allt majoriteten aldrig använt vare sig cannabis eller någon annan narkotika. 2011 hade 91 procent av svenska 15–16-åringar aldrig provat cannabis. Genomsnittet i Europa var 83 procent som inte gjort det.
• Källa: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), The 2011 report.

När det gäller drogvanor i hela befolkningen (15-64 år) i Europa har 23,7 procent någon gång använt cannabis. 6,8 procent har gjort det under det senaste året. Det är högre i Västeuropa än i Östeuropa.

Ett litet kuriosa är att gruppen 15–24-åringar i Tjeckien pressar sig över 50-procentstrecket. Just där och i de åldrarna har alltså fler än hälften någon gång rökt hasch eller marijuana.
• Källa: EU:s narkotikaobservatorium, ECNN årsrapport 2012.

Om vi fortsätter att se till hela befolkningen så har i genomsnitt mellan 2,9 och 4,3 procent i världen använt cannabis under senaste året. Sverige ligger på 2 procent.

I Afrika har 7,3 procent använt cannabis. Enskilda länder ligger förstås betydligt högre. Tjeckien, Italien, Nigeria, USA, Kanada och Nya Zeeland ligger alla på 12-15 procent.
• Källa: World Drug Report 2011 .

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser