Elitklubbar i samarbete mot snus

LULEÅ Tre elitklubbar i Norrbotten går i spetsen för ett unikt samarbete om att bekämpa snus. Målet är att halvera andelen snusande idrottare i klubbarna på fem år.

I många klubbar snusar fler idrottsmän än snittet på 19 procent i landet har Sisu idrottsutbildarna och Norrbottens idrottsförbund uppmärksammats. Vid kontakt med elitklubbarna LF Basket, Luleå Hockey och Boden BK så uppgav de att 26 procent av spelarna snusade.

De tre klubbarna antog utmaningen och anslöt sig direkt för att arbeta mot snusande inom idrotten, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Tanken är att andelen snusare ska halveras i klubbarna till 2015. Föreningarna ska ta fram en tobakspolicy, alltid använda snusfria förebilder i sina kampanjer och marknadsföra tobaksavvänjning.

Ishockey är en sport som ofta förknippas med snusande. Fler unga killar uppger att tänker börja snusa när de startar med ishockeyträning.
Goda förebilder är därför viktigt.
– Det handlar om att när vi ställer upp på bilder och är med i TV-intervjuer så trycker vi inte upp en snus under läppen, säger Luleåspelaren Anders Burström till Norrbottens-Kuriren.

Spelare ska inte tvingas att lägga av med snus, men spelarna ska vara medvetna om vilka signaler de sänder ut. Och de informeras om hälsoriskerna, en spelare med ryggproblem fick rådet att sluta då nikotinet försämrar blodcirkulationen, vilket ledde till att hans rygg blev bättre. Även tobak som inkörsport till andra droger nämns av förebyggare.

• Över en miljon svenskar snusar idag, och har femdubblats senaste decennierna bland kvinnor. År 2007 uppgav fyra procent av kvinnorna att de snusade dagligen och tre procent då och då. Hälsorisker är väl dokumenterade, dock råder oenighet om snus är en bra väg för att minska den ännu mer skadliga rökningen.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser