EU-varning mot svenskt spelmonopol

BRYSSEL Sverige kan åter dras inför EU:s domstol, denna gång är det spelmonopolet som retar EU-kommissionen. Regeringen har två månader på sig att öppna marknaden för sportspel och vadslagning, enligt en sista varning i ett brev i onsdags.

Svenska reglerna anser EU-kommissionen strider mot rätten om fri rörlighet för tjänster inom unionen. Och man tycker inte att de skäl som Sverige angett håller för att utestänga privata och utländska spelbolag från andra EU-länder från svenska spelmarknaden.

Sverige har anfört att konsumenterna bara kan skyddas mot kriminalitet och spelberoende om staten kontrollerar spelbolagen, exempelvis med Svenska Spel som kammar hem fem miljarder kronor årligen till statskassan och idrottsrörelsen.

Men EU-kommissionen menar att även privata och utländska bolag klarar följa regler om åldersbegränsning, begränsad reklam och annat för att skydda allmänheten. Och att svenska modellen att utestänga andra aktörer inte är nödvändigt, icke-diskriminerande och proportionerligt för sitt syfte.
Dessutom har EG-domstolen tidigare slagit fast att intressen som exempelvis konsumentskydd inte får hindra övriga EU att få vara verksam på ett lands spelmarknad – om denna speltyp samtidigt marknadsförs där.

En statlig utredning kom ifjol fram till att svenska spelmonopolet bryter mot EU:s regler och förra regeringen talade om att öppna för utländska bolag. Men den nya regeringen tillsatte istället en ny utredning strax före midsommar för att se över reglerna på spelmarknaden. Och signalerade samtidigt att man vill behålla statliga monopol på spel som anses ”särskilt problematiska” ur ett socialt perspektiv. Och man vill förbjuda aggressiv marknadsföring.

EU-kommissionen har undersökt spelmarknaderna i unionen efter klagomål från spelföretag som har svårigheter att verka i några länder där särskilda restriktioner gäller. Sverige och sex ytterligare länder har fått frågor om sina spelregler. Förutom Sverige fick även Frankrike i onsdags ett varningsbrev (s.k. motiverat yttrande) medan Grekland ges möjlighet att komma med mer information.

• Spelbolaget Ladbrokes vd Douglas Roos anmälde svenska spelmonopolet till EU för flera år sedan. Han är nöjd med att EU-kommissionen konstaterar att det bryter mot reglerna och nu agerar.
Finansminister Anders Borg var avvaktande med kommentarer efter varningen från kommissionen.
– Det återstår att se var EU-processen tar vägen och vi ska hantera det här i god ordning, sade Borg till SR Ekot.

Enligt en talesman för EU:s ”spelkommissionär” Charlie McCreevy hoppas man inte att det ska bli aktuellt att gå till EG-domstolen och hänvisar till att samarbetet med nya svenska regeringen varit gott och att den visat vilja lösa problemen, rapporterar TT.

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Etiketter:

Annonser