Oftare män som spelar för mycket

Fler män än kvinnor har en vän som spelar för mycket (36 respektive 11 procent). Det framgår av en ny CAN-rapport. De med problematisk spelande har sämre hälsa, använder oftare ickeförskrivna lugnande medel och har relativt lägre inkomst än andra.


Att andelen män som uppger sig ha bekanta som spelar för mycket är större än bland kvinnor är ny kunskap.

– Tidigare har man fångat upp kvinnorna. Det kan bero på att man frågat anhöriga, ofta en partner till dem som sökt stöd för spelproblem. Och den gruppen består främst av män. Här har vi frågat i en befolkningsundersökning och då får man en bredare bild av situationen, säger Johan Svensson, rapportförfattare och utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i en kommentar.

Analysen bygger på en rikstäckande enkät med personer i åldrarna 17 till 84 år. Kvinnor svarar dock i klart högre utsträckning att deras partner eller någon i familjen spelar för mycket, vilket är tidigare känt.

Rapporten visar även att 64 procent av svenskarna har spelat om pengar.
Mest vanligt är det bland män och mest vanligt i åldrarna 30 till 49 år. De med problematiskt spelande har överlag sämre hälsa och har oftare använt icke-förskrivna lugnande läkemedel och sömnmedel.
De är också överlag yngre, har relativt lägre inkomst och oftare födda utanför Europa, jämfört med andra, enligt undersökningen.

 • CAN-rapporten ”Spel om pengar bland vuxna – Omfattningen av problem bland spelare
och närstående” (pdf-fil, 14 sidor) av Johan Svensson.

Tema: Spelproblem

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.
”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”
Bild: Skärmdump från Svenska Spel

Läs mer

Annonser