Etikettarkiv: Cannabis

”Att legalisera skyddar barn är falskt argument”

Analysen | |

Legalisering av cannabis är enda möjligheten att skydda barn och unga, började liberala partiets ledare Justin Trudeau argumentera 2013 och vann två år sedan valet som Kanadas premiärminister. Men hur gick det sedan? Författaren Staffan Hübinette berättar och jämför med vad som nu sker i Tyskland.

Nya varningar för medicinsk cannabis

Forskning | |

ST LUCIA. Medicinsk användning av cannabis kan vara riskabelt. Det stärks i en ny metaanalys från University of Queensland i Australien. Enligt forskarna är skadorna av nöjesbruk och medicinskt bruk jämförbara – hjärnan gör ingen skillnad.

Cannabis vanligast i narkomanvården i Holland

Utblick | |

HOUTEN. Efter ett sex års avbrott är den samlade statistiken över beroendevården i Nederländerna (Holland) åter tillgänglig. Den visar att cannabis alltjämt är den vanligaste drogen inom narkomanvården. För alla typer av beroendeproblem för patienter upp till 25 års ålder är cannabis mer än dubbelt så vanligt som alkohol.

Kritiskt läge efter tysk legalisering

Analysen | |

Från 1 april är det tillåtet för vuxna att nöjesbruka cannabis i Tyskland, något som drogens vänner nu firar. Men skadorna riskerar att öka och cannabisindustrin ökar trycket mot Europa. Det är ett nytt läge och länder som inte vill legalisera måste samordna sitt motstånd, skriver författaren Staffan Hübinette i […]

Klart för tysk legalisering 1 april

Nyheter | |

BERLIN Från 1 april blir det tillåtet för personer som fyllt 18 år att odla, inneha och använda cannabis i Tyskland. Detta sedan även det tyska förbundsrådet godkänt den lag om delvis legalisering av drogen som antogs i parlamentet i februari. Steg som kan påverka hela Europa.

Tillfälligt cannabisbruk kan ge unga psykisk ohälsa

Forskning | |

NEW YORK. En stor studie visar att tonåringar med till synes oproblematiskt bruk av cannabis löper dubbelt så stor risk att drabbas av psykiska problem såsom depression, självmordsbeteende och aggression, jämfört med dem som inte använder cannabis alls.

USA: cannabis ökar – högst i delstater som legaliserat

Analysen | |

WASHINGTON DC Nya data från en årlig stor amerikansk undersökning (NSDUH) visar att cannabisanvändningen i USA fortsätter att öka, men inte bland skolelever. Skillnaden mellan delstater som legaliserat och de med förbud är stor, skriver författaren Staffan Hübinette.

Tysk legalisering försenas?

Nyheter | |

BERLIN Efter veckans behandling i förbundsrådets kommittéer är det allt mindre troligt att den nya tyska cannabislagen träder i kraft redan den 1 april.

Tysklands legalisering påverkar hela Europa

Analysen | |

Det första beslutet för en liberalisering av cannabisregler har nu tagits i Tyskland. Det kommer att följas av fler steg mot en full legalisering och sannolikt få en smittoeffekt i Europa, där även Sverige kommer att påverkas, skriver författaren Staffan Hübinette i en analys.