Medborgarinitiativ om medicinsk cannabis går vidare

BRYSSEL EU-kommissionen har beslutat att delar av ett europeiskt medborgarinitiativ med namnet “European Cannabis Initiative” får går vidare.  Initiativet vill att EU ska ändra sin politik kring cannabis, framför allt för medicinska ändamål.

En grupp medborgare har startat ett initiativ som heter “European Cannabis Initiative”. De vill att EU ska ändra sina regler om cannabis, särskilt för dem som använder det som medicin. De vill göra det lättare att få cannabis som utskrivet som medicin och att kunna ta med sig den om man reser till ett annat land.

De vill också att mer resurser läggs på att forska på cannabis. De delarna av initiativet går nu vidare i processen, enligt ett pressmeddelande från kommissionen.

Men EU-kommissionen har sagt nej till en del av initiativet. De har sagt nej till att sammankalla en trans-europeisk medborgarförsamling om cannabispolitik. EU-kommissionen menar att det ligger utanför kommissionens befogenheter att föreslå något sådant.

Kommissionen har inte analyserat innehållet i förslagen i detta skede,  bara att förslagen kan gå vidare i processen.

Nu har de som har startat initiativet sex månader på sig att samla namnunderskrifter. Om de får en miljon underskrifter från personer i minst sju olika EU-länder, måste EU-kommissionen svara. EU-kommissionen måste då säga om de tänker göra något med anledning av initiativet eller inte och varför.

Det europeiska medborgarinitiativet introducerades med Lissabonfördraget som ett verktyg för ökat medborgarinflytande. Det lanserades officiellt i april 2012. Sedan starten har kommissionen registrerat 110 initiativ, de flesta har inte nått det nödvändiga antalet underskrifter.

Annonser