Arkiv

Brottsnätverken större än känt

Nyheter | |

Många fler, mer utbildade och bättre organiserade än väntat. En ny unik rapport om våldsbejakande extremism, fotbollsfirmor och organiserad brottslighet visar att 15 244 personer ingår i kriminella nätverk i landet.

”Litet medicinläckage från missbruksvården”

Nyheter | |

”Läckaget” av narkotikaklassade läkemedel från missbruksvården är mycket begränsat till svarta marknaden. Det menar Socialstyrelsen som kartlagt samtliga kliniker i landet och låtit analysera polisbeslag av metadon och buprenorfin.

”Missbrukare diskrimineras i Lund”

Nyheter | |

Lunds kommuns och närpolisens trygghetssatsning med bland annat en planerad kartläggning av missbrukare i centrala staden har anmälts till Datainspektionen och Diskrimineringsombudsmannen.

En miljon i beroende och missbruk

Nyheter | |

En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem av alkohol, narkotika, läkemedel eller tobak, visar en ny kartläggning. Och än fler drabbas negativt av närståendes drickande, där kvinnor är mer utsatta än män. (Uppdaterad artikel)