En miljon i beroende och missbruk

En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem av alkohol, narkotika, läkemedel eller tobak, visar en ny kartläggning. Och än fler drabbas negativt av närståendes drickande, där kvinnor är mer utsatta än män. (Uppdaterad artikel)

Det är en tung rapport som Stad (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) vid Karolinska institutet släpper på Alla hjärtans dag. En unik nationell drogvanestudie där 15 600 personer i åldrarna 17 till 84 år medverkat, svarsprocenten var 60 procent.

Mats Ramstedt, STAD
Mats Ramstedt, STAD

Enligt studien har 13,2 procent av deltagarna (motsvarande cirka en miljon personer), så allvarliga problem med substanserna att de uppfyllde kriterier för missbruk eller beroende.
– Det är många som berörs, man kan knappast säga att det är en privatsak när dessutom än fler närstående berörs negativt, säger Mats Ramstedt, forskare och chef på Stad, till Drugnews.

Alkohol är inte oväntat vanligaste drogen. Över 90 procent av männen och 87 procent av kvinnorna har konsumerat alkohol senaste året. Och 446 000 svenskar har utvecklat beroende eller missbruk – vanligare bland män än kvinnor (7,6 proc. respektive 4,3 proc).

Forskarna har använt internationellt erkända ”diagnosbibeln” DSM-IV. Det tillåter inte att en person både kan vara beroende och missbruk samtidigt.

– Jag kan tycka att nivån på missbruk av alkohol (1,7 proc.) blir väldigt låg i förhållande till beroende (4,2 proc.) och det finns risk för underskattning, tycker jag. Men sådana är instrumenten just nu och ska ändras i nya upplagan DSM-V, säger Ramstedt.

Enligt studien har cirka 225 000 personer (3 procent) av befolkningen använt narkotika (framför allt cannabis) senaste året, vanligare bland män (4 proc.) än kvinnor (2 proc.). Cirka 55 000 (0,75 proc.) har utvecklat beroende eller missbruk av narkotika. Ungefär samma nivåer som i andra studier, enligt Ramstedt.

Andelen med utvecklat beroende av tobak är 10,7 procent för män och 5,1 för kvinnor, och för narkotikaklassade läkemedel 0,6 procent för män och 0,5 procent för kvinnor.

En viktig del i enkäten har också varit att undersöka hur användning av preparaten påverkat andra i omgivningen. Till exempel uppgav 14,6 procent av deltagarna att de påverkats negativt av en närståendes alkoholdrickande. Och nära 30 procent av de unga kvinnorna uppgav att de blivit besvärade eller antastade av en berusad på offentlig plats.

– Många män får alltså negativa konsekvenser genom egen alkoholkonsumtion, medan än fler kvinnor påverkas negativt av närstående partners drickande och berusade i offentlig miljö, säger Mats Ramstedt.

Motsvarande siffror för negativ påverkan av närståendes dagligrökande var 13,2 procent, bruka av narkotika (2,8 proc.) och läkemedel (2 proc.).

Enkäten är en baslinjestudie gjord på uppdrag av regeringen för att fylla kunskapsluckor och i framtiden bättre kunna följa upp och utvärdera ANDT-strategin.

Totalt erbjöds 27 000 personer slumpmässigt att delta i enkäten, som slutligen besvarades av 15 576 personer våren 2013. I bortfallet på 40 procent tror forskarna kan dölja sig mer beroendeproblem, då ämnet är känsligt för många, vilket gör att studiens siffror bör ses som miniminiskattningar.

• Fotnot: Stad-rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013  – en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak” (pdf-fil, 78 sidor).
(Obs! Narkotikasiffror uppdaterade 18 februari sedan räknefel i rapporten upptäckts).

Annonser