Förebygg.nu är tillbaka med fokus på barn och unga

Den stora konferensen för förebyggande ANDTS-arbete är tillbaka. Förebygg.nu inleds i morgon onsdag 15 november i Göteborg. Drugnews har ställt några frågor till arrangörsgruppens ordförande Elsa Gatica Arikhan.


För två år sedan tvingade pandemin Förebygg.nu att ställa in den fysiska konferensen. Men nu är det äntligen dags igen för förebyggare från hela landet att samlas i Göteborg. Drugnews har ställt några frågor till Elsa Gatica Arikhan som arbetar på Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och är ordförande i arrangörsgruppen

• Drugnews: vad är Förebygg.nu?
– Förebygg.nu är en regional konferens som bjuder in hela landet till att kraftsamla kring det ANDTS-förebyggande arbetet. Konferensen har genomförts vart annat år sedan 2001. Sist vi hade konferensen var 2021, så det var under pandemin och vi fick ställa om till en helt digital konferensen, svarar Elsa Gatica Arikhan.

– För att fler skall kunna ha tillgång till konferensen beslutade vi att i denna upplaga hålla konferensen hybrid, men där fokuset ligger på deltagarna på plats. Konferensen drivs av en arrangörsgrupp där myndigheter från till exempel polisen, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland och civilsamhället till exempel Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, möts för att ta fram ett så uppdaterat och bra program som möjligt.

– Det är unikt att ha en sådan samverkan där vi från civilsamhället är inbjudna in och samordnar ett nationellt arrangemang som detta. Ett hedersuppdrag som vi inte tar lättvindigt på!

• Vilken är målgruppen?
– Målgruppen är de personer som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drog- och brottsförebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det är bred målgrupp men där alla arbetar med eller har ett intresse för det drog- eller brottsförebyggande arbetet.

• Hur många kommer på konferensen?
– Konferensen är fullbokat för dem som deltar på plats och det är anmält 400 deltager till båda dagarna. Digitalt har vi i dagsläget nästan 200 anmälda, så vi är väldigt glada för att vi valde att köra en hybridvariant och ge dem som inte har möjlighet att delta på plats att också kunna ta del av kunskapen som lyfts under konferensen.

– Det är så härligt att se att folk verkligen värdesätter denna konferens och åker långt för att delta på plats. Vi var lite oroliga i med att vi erbjuder digitalt deltagande, men det visade sig att personer som arbetar med dessa frågor verkligen ville träffas.

• Är det något tema i år?
– Ja, i år har vi fokus på barn och unga, vilket är ett helt nytt sätt för oss att lägga upp konferensen. Tidigare har vi haft ett brett fokus, utan specifik målgrupp. När vi planerade programmet var det tydligt att vi ville ha ett fokus och tog fram ett mycket kunskapshöjande och brett program med fokus på barn och unga. Detta för att det förebyggande arbetet oftast ligger på yngre målgrupper och resurser bör satsas på extra mycket för att ge alla barn och unga en sådan trygg start på livet som möjligt, avslutar Elsa Gatica Arikhan.

• Fotnot:  ANDTS = alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Annonser