Tionde FörebyggNu-konferensen i Göteborg

Konferensen FörebyggNu i Göteborg samlar i veckan över 600 deltagare för lära av varandra inom ANDT. ”Ett brett perspektiv, erfarenhetsbyte. Vi blir aldrig klara med det förebyggande arbetet”, säger Disa Jagurdzija, ordförande i arrangörsgruppen, till Drugnews.

Det är tionde gången sedan starten 2001 som yrkesverksamma och andra intresserade av prevention inom alkohol, narkotika, doping och tobaksfältet möts i Folkets hus vid Järntorget. Två intensiva dagar med föreläsningar, seminarier och workshops i parallella spår – över 40 programpunkter för att öka kompetensen.
– Vi är så entusiastiska och hoppas på spännande samtal och kunskapsutbyten, säger Disa Jagurdzija, som arbetar i Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.

Hon ska själv leda seminarier om maskrosbarn i familjer med missbruksproblem.

• Vad ser du själv särskilt framemot?
– Det är mycket. Men Magnus Jägerskog från Bris om förberedelserna för Barnkonventionen som snart blir lag i Sverige och Alexandra Pascalidou som lyfter de mammors perspektiv vars barn blivit offer i gängkrig vill jag inte missa, svarar hon.

En spännande föreläsare tror hon blir Gregor Burkhart från EU:s drogmyndighet EMCDDA som ska berätta om kontextuell prevention, ett nytt tillvägagångssätt om hur miljö och omgivning genom intervention kan påverka såväl risktagande som ohälsosamt beteende.

Kollegan Linda Nilsson, utvecklingsledare på Social resursförvaltning, Göteborgs stad, håller med. Hon ska leda panelsamtal om bland annat trender inom narkotikalagstiftning, påföljdsregler och vart Norge rör sig inom drogpolitiken. Kan avkriminalisering vara en väg från ett förebyggarperspektiv?

Hon tror att samband mellan gängkriminalitet och narkotika kommer att diskuteras efter våldsspiralen och mord senaste tiden i Malmö.

Linda Nilsson och Disa Jagurdzija medverkar vid FörebyggNu i Göteborg. Foto: Camilla Tjernberg

• Hur har då det förebyggande ANDT-arbetet gått senare år?
– I Västra Götaland ser vi en positiv utveckling när elevers använder mindre alkohol och tobak. Men oroas över ungas liberalare attityder till cannabis att det inte är så farligt att använda, enligt drogvaneundersökningar. Det speglar väl den samhällsdebatten vi har och som vi bör vara observanta på och förhålla oss till i det förebyggande arbetet, säger Disa Jagurdzija.

Konferensen blir ett forum också att lyfta de tankarna. Hur möta ungdomar där de är i dessa tankar och frågor?
– Så vi är ju aldrig klara med det förebyggande arbetet, utan det handlar om att hela tiden vara med, världsbevaka vad som händer omkring oss och vad vi behöver förhålla oss till, säger hon.

MÖTESPLATS Förutom ta del av seminarier och föreläsningar får de hundratals deltagarna på FörebyggNu-konferensen mingla och möta pristagarna till CAN:s drogforskarpris, Årets förebyggare och Årets förebyggarkommun.

Annonser