Senare substansdebut bland unga

Skolelevers debutålder för alkohol, tobak och cannabis har stigit markant senaste två decennierna. Det framgår av en ny CAN-rapport om niondeklassares drogvanor.

För alkohol och cigaretter har debuten senarelagts cirka ett år under perioden 1999-2019, medan cannabis visar en mindre ökning. Men cannabis är även den substans som har senare debut bland unga, bland de relativt få som prövat den.

Överlag har användning av alkohol och tobak minskat kraftigt senare år, men av de elever i nionde klass som använt substanser så är snittåldern för debuten idag 13,7 år för cigarettökning, 14 år för alkohol och snusning, och 14,5 år för cannabis.

Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med de som debuterat senare, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Genomsnittlig debutålder bland elever som använt olika substanser. Årskurs 9. 1999–2019.

För 20 år sedan hade 63 procent av eleverna i nian använt antingen alkohol, tobak eller cannabis före 14 års ålder. I år hade det sjunkit till 18 procent, nedgången är alltså störst för alkohol och tobak. Generellt har användande av substanser gått ner, exempelvis halverats för 15-16-åriga elever som dricker alkohol idag jämfört med de i samma åldrar 1999.

• Rapporten ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar” 1999–2019” (pdf-fil, 16 sidor) från CAN presenteras på en förebyggarkonferens i Göteborg som inleds idag, onsdag. Statistik om skolelevers användande mer specifikt av olika substanser utifrån årets drogvaneenkäter släpps först i december.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser