Drugnews tar tempen på FörebyggNu

Konferensen FörebyggNu i Göteborg – som nu arrangerats tio gånger – har under två dagar samlat omkring 600 engagerade förebyggare inom ANDTS-området från hela landet. Drugnews gick ut i vimlet och intervjuade några av dem.

LISA KINDBLOM, 23 år, är från Torsås i södra Kalmar län.
Hon är ungdomssupporter på socialförvaltningen och på ett stödboende för bland annat ensamkommande unga. Hennes första FörebyggNu-konferens besöker hon med två manliga kollegor.

Lisa Kindblom, ungdomssupporter i Torsås kommun. Foto: Drugnews

• Hur är drogsituationen i din hemkommun?
– Där finns mycket alkohol, men också cannabis är lättillgängligt och ungdomar är ganska öppna om att de använder och dealar.

• Vad tycker du om konferensen FörebyggNu?
– Bra, mycket inspiration, kan knyta nya kontakter och teambilda med mina två kollegor. Vi ska bland annat ta del om Göteborgsmodellen på en föreläsning, svarar hon.

• Hur kan vi förebygga våldsspiralen och rekrytering till kriminella gängen?
– Det behövs mera samverkan mellan polis, skola, socialen och även med lokalbefolkningen. Det är alltid någon som känner till vad som sker och kan tipsa om brottsliga aktiviteter i förväg. Det är viktigt att tidigt fånga upp unga som är på väg åt fel håll, säger hon.

 

Anders Lindell, samordnare i Arvidsjaur

ANDERS LINDELL, 42 år, från Arvidsjaur.
Arbetar dels som ANDTS-samordnare, dels på kulturskolan och ungdomsgården i kommunen, som bara har 6300 invånare.

Största drogproblem på hemorten?
– Det är nog främst tobak. Många unga, ja barn, både pojkar och flickor, börjar snusa tidigt och det ses av många föräldrar och andra vuxna inte så allvarligt som cigaretter och tas inte på lika stort allvar. Alkohol dricks fortfarande en del bland unga. Narkotika har vi inte jättestort problem med än, men om trenden fortsätter så kommer vi att få det, svarar han.

• Vad tycker du om förebygg-konferensen?

– Jätteintressant, trevlig fest igår kväll, god mat. Besökt några mycket intressanta seminarier. Ett om Tobacco Endgame 2025 (om att få ner rökning till högst fem procent inom sex år). Bra få lägesbild över användning och nya tobakslagen. Skärpt tillsyn är nog vägen att gå för att förebygga att fler unga börjar med tobak.
– Ett cannabisspår med bra inslag har jag följt, Gregor Burkhart från EU:s drogmyndighets föreläsning var en ögonöppnare. Det räcker inte med information, utan påverka beteende och attityder kanske viktigare, säger Anders Lindell.

• Hur kan nyrekrytering till kriminella gäng bromsas, tror du?
– Man måste börja uppifrån med att minska segregeringen, stödja utsatta områden särskilt, exempelvis med att locka dit de bästa lärarna. För ju mer utbildning en ung har, desto mindre är risken att hamna i problem.
– Någras förslag att avkriminalisera eller legalisera cannabis för att dra undan gängens intäkter tror jag inte på. Vi vore riktigt farligt ute då. Vi har tillräckligt med problem med alkohol och tobak, än att skapa nya problem och beroenden, säger Anders Lindell.

 

Elsa Gatica, konsulent Göteborg.

ELSA GATICA, 31 år, bor på Hisingen i Göteborg.
Hon är konsulent på Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland.

– Här på konferensen är jag lite allt-i-allo. Hjälper folk hitta sina platser till föreläsningar, mingel och på festkvällen. Kul jobb.

• Hur ser det ut med drogsituationen där du bor?
– I området förekommer våldsamma konflikter kring drogförsäljning, främst av cannabis. Det sprider givetvis en otrygghet när våldet ökar och ger en trist bild av området som blir svårt att komma bort ifrån.

• Hur förebygga att unga rekryteras till gängen?

– Det krävs nog samverkan mellan myndigheter och civilsamhället och arbeta på flera nivåer för att främja trygghet. Mer resurser till elevstöd i skolorna för att minska risken att några går med i kriminella gäng. För gör inte samhället det, så kan gängen bli alternativet och erbjuda gemenskap, stora pengar, bli sedd och glömma trångbohet och problem, säger Elsa Gatica.


PETER BENDER, 46 år, hälsoutvecklare i Östhammar.

Peter Bender, hälsoutvecklare i Östhammar

Stora drogproblem i kommunen?
– Alkohol är nog största problemet bland unga i Östhammar, flera gör debut i 12-13-års ålder. Men nog inte så mycket illegala droger, även om jag har hört om langare som ibland kommer från Uppsala och säljer.

• Särskilt intressant på konferensen?

– Föreläsaren Gregor Burkhart var fantastisk, tydlig om vad som är effektivt i det förebyggande arbetet – att hjälpa till att styra beteendet i positiv riktning. Erbjuda roliga aktiviteter är bättre än pekpinnar, i vår kommun ska vi ordna exempelvis nattfotboll och locka till spontanidrott på utearenor.

• Hur kan prevention minska gängens rekrytering av unga på glid?
– De måste tidigt uppmärksammas och fångas upp, komma bort från ”busgänget”. Och det gör vi redan. Polis, socialtjänst och skola samarbetar tätt och talar med föräldrar och ungdomar. Vi har redan projektet Tryggt Gimo, efter det tidigare varit lite stökigt där, som arbetar med goda förebilder och har lyckats minska problemen, säger Peter Bender.

 

AGNETA ALDERSTIG, 74 år, från Göteborg.
Hon är förbundsordförande i Visir (Vi som inte röker) och engagerad mot tobak i alla dess former. Föreningen har en monter på konferensen med mycket aktivitet.

Agneta Alderstig, ordförande Visir,  Göteborg.

– Vi lyfter fram hur miljö och klimat drabbas av tobaken, som är som en kemisk fabrik. Miljarder cigarettfimpar slängs på gator och innehåller skadliga ämnen och plast som förgiftar vattnet. Men även om hur barnarbetare drabbas av besprutning av tobaksodlingar i andra länder.

• Vad är största ANDTS-problemen här i stan, tycker du?
– Självklart är narkotikan största problemet. Men det finns även tobaksrelaterade problem – vattenpipscaféer finns det många som tillsynsmyndigheten inte har koll på. E-cigaretter ökar också och är inte tillräckligt forskat kring, se bara på flera dödsfall och många skador bland ungdomar i USA, säger hon.

Vad säger du om alla skjutningar och sprängningar som drabbar våra städer, nu senast Malmö?
– Det är fruktansvärt, så många som drabbas. Det skapar otrygghet och de som skjuter är ofta bara springpojkar i droghandeln. Det gäller börja tidigt att uppmärksamma barn, redan från förskolan, och lotsa in på rätt väg. Satsa på skolan som med kuratorer och elevhälsa kan hjälpa unga. Att legalisera cannabis för att få bort gängens intäkter tror jag absolut inte på, säger Agneta Alderstig.

Nästa FörebyggNu-konferens arrangeras i Jönköping om två år.

Arrangörsgruppen showar på FörebyggNu som fyller tio konferenser. Foto: Drugnews

Annonser