Förebyggande arbete måste börja tidigt

Den lokala nivån är avgörande. Det sa Matej Košir från Slovenien när han talade om tidigt förebyggande arbete på konferensen Drug Policy for the Future i Stockholm.

Det vanligaste är att det drogförebyggande arbetet börjar i tonåren eller precis innan dess och Matej Košir från den slovenska organisationen UTRIP, Institutet för forskning och utveckling, berättade att många skolor hör av sig till hans organisation när problem redan uppstår.
– Men det är som att sätta in de förebyggande insatserna när branden redan startat, sa Matej Košir.

Tidiga förebyggande insatser är sådant som sker innan tonåren och till och med så tidigt som när barnet ännu inte är fött.

– Tidiga förebyggande insatser kan påverka livets riktning. Vi väntar inte på att något ska gå fel, sa Matej Košir.

Denna typ av tidiga förebyggande insatser handlar sällan uttryckligen om att förebygga drogproblem, utan snarare om att stärka de positiva faktorerna och minska de negativa faktorerna i barnets liv. Det kan till exempel handla om att informera gravida kvinnor om risken mad att dricka alkohol under graviditeten eller att stärka föräldrarna i deras föräldraroll.

Matej Košir har länge propagerat för tidigare insatser som sätts in långt innan problemen uppstår. Det har dock varit svårt att få gehör. I samband med Sloveniens EU-ordförandeskap fick han så den slovenska regeringen att lyfta frågan om tidiga förebyggande insatser. På så sätt fick han ett möjlighetsfönster för att föra frågan framåt.

– Tidiga förebyggande insatser innebär också stora ekonomiska fördelar, sa Matej Košir.

Men även om det finns tydligt stöd förde positiva effekterna av tidiga förebyggande insatser och att det är finansiellt klokt, kan det vara svårt att få gehör för sådana satsningar, inte minst nationellt. Enligt menade Matej Košir ser man på det lokala planet ofta en del positiva effekter snabbare och därmed kan det bli lättare att få stöd för arbetet.

– Det är mycket enklare på den lokala nivån, än på nationell nivå. Den lokala nivån är nyckel, sa Matej Košir.

Annonser