Alkoholproblem inte grund för avstängas från a-kassa

Alkoholproblem som leder till återkallat körkort och därmed förlorad anställning på medicinska grunder är inte något som gör att personen kan stängas av från a-kassa med motiveringen att arbetet förlorats på grund av det som kallas otillbörligt uppträdande, enligt en ny dom.

Det är Högsta förvaltningsdomstolen som nu avgjort ärendet och därmed ändrar kammarrättens avgörande och i stället fastställer förvaltningsrättens beslut. Bakgrunden är att en lastbilschaufför stängts av från arbetslöshetsersättning. Högsta Förvaltningsdomstolen menar, till skillnad mot kammarrätten, att körkortsåterkallelse på grund av alkoholmissbruk inte utgör otillbörligt uppförande enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

I fallet med lastbilschauffören hade Transportstyrelsen återkallat förarens körkort på grund av bristande verifiering av nykterhet, vilket ledde till att arbetsgivaren avslutade anställningen. I en efterföljande process stängde Transports arbetslöshetskassa av föraren från arbetslöshetsersättning under 45 dagar med hänvisning till att körkortsåterkallelsen var följden av otillbörligt uppförande.

Efter att förvaltningsrätten ogiltigförklarat avstängningen överklagade arbetslöshetskassan till Kammarrätten i Jönköping, som gav dem rätt. Enligt kammarrätten hade lastbilschauffören möjlighet att verifiera nykterhet och därigenom behålla sitt körkort, vilket ansågs som en förutsättning för att fortsätta sitt arbete. Därför betraktades hans agerande av kammarrätten som otillbörligt.

Högsta Förvaltningsdomstolen har dock fastställt att alkoholmissbruket, som resulterade i körkortsåterkallelse av medicinska skäl, inte kan anses vara otillbörligt uppförande enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Domstolen hänvisar till arbetsrättsliga normer och bedömer att missbruk av alkohol ofta klassificeras som en sjukdom. Domslutet markerar att medicinska skäl som körkortsåterkallelse på grund av alkoholmissbruk inte utgör grund för avstängning från arbetslöshetsersättning enligt lagen.

Ta del av domen: Mål nr 530-22 

Annonser