Stopp för droger på storbanken

Narkotikahund fann spår av droger i lokalerna. I Narkopodden berättar VD Rikard Josefson att han blev ”chockad över hur utbrett och accepterat partydroger är”. Nu försöker han få hela finansbranschen drogfri.


Han samlade personalen på Avanza till morgonmöte efter att narkotikahund genomsökt lokalerna i centrala Stockholm nattetid och funnit spår av narkotika på några platser.  Han sa att banken kommer drogtesta de nära 600 anställda och att medarbetare med beroendeproblem ska få hjälp.

– Om vi hittar medarbetare med drogproblematik, som räcker upp handen om det eller fastnar i en drogtest, så är vår ambition att rehabilitera och hjälpa den individen. Men vill denne inte ta emot vår hjälp, ja då kan man inte jobba kvar, så enkelt är det, säger Rikard Josefson i samtal med Narkopoddens Jessica Vikberg.

Som partner har Ljung & Sjöberg anlitats som hjälper arbetsgivare att hantera problem med bl. a alkohol, narkotika, spel- och medberoende.

Avanzas vd, Rikard Josefson. foto: Jessica Vikberg

Händelsen i oktober fick stor uppmärksamhet i media, och Josefson har fått positiva reaktioner för sin öppenhet och transparens.
– Jag sa som det är, vi har nolltolerans, ska inte gömma oss bakom en drogpolicy bara och jag försöker sätta mig in i beroendefrågan. Tror inte vi har större problem än andra i branschen, utan det är en reflektion av samhället vi lever i.

Han har nu tagit initiativ till ett möte i februari med andra bankchefer för att försöka agera tillsammans.
– Jag blev chockad över hur utbrett och accepterat partydroger är. Jag hoppas kunna bidra till få alla VD:ar stå upp för en drogfri finansbransch, säger han.

I samtalet kommer även ämnet legalisering av cannabis upp. Josefson är tydlig där:
– Aldrig i helvete! Jag tycker inte att droger hör hemma i samhället. Jag vill inte att ungdomar i Sverige hittar en legal inkörsport till elände, säger Avanzas vd.

• #Narkopodden. Samtal Rikard Josefson och #Narkopoddens Jessica Vikberg i avsnittet ”Knark på bankkontoret?”.

Annonser