Säkrare bevis att legalisering ökar bruket

MINNEAPOLIS. En ny studie från tre universitet i Minnesota och Colorado visar återigen att de delstater i USA som legaliserat cannabis har ungefär 20 procent högre konsumtion av cannabis än de delstater där drogen är förbjuden. Forskargruppen har jämfört tvillingpars vanor för att få säkrare resultat.

Även flera andra stora befolkningsstudier visar att bruket av cannabis i USA ökar vid legalisering.[i] [ii]

Det nya med studien från Minnesota och Colorado, som publicerats i den respekterade vetenskapliga tidskriften Addiction (augusti 2022), är att man använt tvillingpar som försökspersoner. På så sätt minimeras störfaktorer, alltså andra bidragande faktorer, som kan förklara resultaten av en studie. Forskarna får nu säkrare data än när man tidigare undersökt hur legalisering av cannabis påverkat användningen.

Stephanie Zellers och hennes forskargrupp rekryterade tvillingar från födelseregistret i Colorado, där man tillät rekreationellt bruk 2014, och från Minnesota, som godkände medicinsk användning samma år, men som inte gått vidare med en total legalisering. Data från 1425 tvillingar i Colorado och 1966 tvillingar Minnesota inkluderades i studien, inklusive 111 par av enäggstvillingar som skiljts åt och vuxit upp i delstater med olika cannabislagar.
Man har sedan analyserat uppgifter i hälsoundersökningar om deras bruk av cannabis före 2014, då drogen var förbjuden i hela USA, och sedan några år efter 2014. Deltagarna var mellan 16,5 år och 34,7 år vid första analystillfället, och ungefär tio år äldre vid det andra.

Resultaten visar en genomsnittlig ökad cannabisanvändningen med 20 procent som uppges bero på legaliseringen. Det jämförande måttet var antalet dagar som en genomsnittlig person i respektive delstat har använt cannabis under de senaste 180 dagarna. Bruket var något lägre redan från början i Minnesota, men skillnaderna jämfört med Colorado ökade ju längre tiden gick efter legaliseringen.

Snittskillnader i cannabisbruk före och efter första legaliseringen 2014 (full legalisering i Colorado, blå, enbart medicinskt bruk i Minnesota, röd) uppdelat efter var deltagarna bodde.

Genom att jämföra med de 111 enäggstvillingarna som vuxit upp olika delstater bekräftades effekten när man tillåter drogen. Dessutom visar studien att när cannabis legaliseras ökar risken att använda för alla individer, oberoende av deras genetiska anlag.

Amerikansk forskare i Helsingfors
– Våra resultat visar samma mönster som i andra liknande studier, men vi tar hänsyn till fler andra faktorer, till exempel kulturella förändringar kring cannabisanvändning eftersom vår studie utvärderar samma människor över tid, skriver Stephanie Zellers till Drugnews.

På frågan om hennes bakgrund och varför hon har valt att forska om cannabis berättar Zellers att hon är en amerikansk forskare som doktorerade vid University of Minnesota om cannabisanvändning i lagliga och olagliga miljöer.

Nu har hon flyttat till Helsingfors för att göra ett postdoktoralt forskningsjobb vid Institute for Molecular Medicine Finland.
– Jag är intresserad av substansanvändning och särskilt cannabisanvändning eftersom skärningspunkterna mellan psykologi, biologi och folkhälsa är mycket viktiga för att kunna utforma politiken. Jag vill förstå orsakerna och resultaten av substansanvändning och hur den förändras under livet, särskilt när stora förändringar (som legalisering) inträffar, skriver hon.

Fotnoter: Huvudstudien i Addiction: Impacts of recreational cannabis legalization on cannabis use: a longitudinal discordant twin study, Zellers et al (aug 2022).
[i] Cerdá et al (2020). Association Between Recreational Marijuana Legalization in the United States and Changes in Marijuana Use and Cannabis Use Disorder From 2008 to 2016 , 2020; 77:165–71, Adolescent Medicine | JAMA Psychiatry

[ii] Bae H & Kerr DCR  (2019) Marijuana use trends among college students in states with and without legalization of recreational use: initial and longer-term changes from 2008 to 2018 – PubMed (nih.gov), Addiction. 2019;115: 1115–24.

Annonser