Finskt medborgarinitiativ om brukarrum ser ut att få stöd

HELSINGFORS Ett medborgarinitiativ i Finland för att tillåta försöksverksamhet med brukarrum ser ut att ha samlat de mer än 50 000 undertecknare som behövs för att frågan ska gå vidare till den finska riksdagen.


Enligt Hufvudstadsbladet är bakgrunden till initiativet att Helsingfors stad för fyra år sedan ville införa ett försökt med brukarrum för narkomaner. Men då lagstiftningen förbjuder bruk av narkotika bedömdes det inte som möjligt.

Helsingfors stad har därefter föreslagit att det skulle stiftas en speciallag för att möjliggöra försök med brukarrum för narkomaner.  Riksdagsledamoten Veronika Honkasalo, som företräder regeringspartiet Vänsterförbundet, frågade i december 2021 regeringen hur och när regeringen skulle tillmötesgå Helsingfors begäran om speciallag.

Dåvarande Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (S)  svarade att  riktlinjerna för brukarrum för narkomaner inte fanns med i regeringsprogrammet och regeringen därmed inte hade någon avsikt att stifta en separat lag som gör det möjligt att införa sådana rum.

I och med att medborgarinitiativet nu verkar ha fått tillräckligt stöd kommer det att behandlas av riksdagen och både debatteras i plenum och beredas i berört utskott. Riksdagen är skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men det står riksdagen fritt att godkänna, låta bli att godkänna eller göra ändringar i initiativet.

kallade brukarrum — platser för att injicera narkotika under överseende av sjukvårdspersonal för att minska risken för överdoser och dödsfall — finns i flera länder i Europa. Exempelvis i Norge,  Danmark och Nederländerna.

Annonser