L: starta brukarrum i Stockholm och Göteborg

Liberalerna vill att s k brukarrum öppnas i anslutning till sprututbyten för personer som injicerar narkotika i sjukvårdsregionerna Stockholm och Göteborg. Detta för att förebygga smittspridning och rädda liv. /Men det finns invändningar om ställenas effekt.

Anna Starbrink, regionråd (L). Foto: Drugnews

– Människor som lever med beroende far illa. För att minska utsattheten och förhindra att människor dör i en överdos behöver vården erbjuda en trygg plats, där det finns kompetent personal som kan ge råd och stöd för hälsan och hjälpa till att häva en överdos. Brukarrum finns och fungerar väl i flera länder, och bör också bli en del av svensk beroendevård. Därför vill vi starta brukarrum snarast möjligt i Region Stockholm, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, i en kommentar.

Tillsammans med sin partikollega Pär Lundqvist, med samma titel i regionen Västra Götaland – och vill öppna ett brukarrum i Göteborg, med samma argument – reser de till Oslo på fredag för att studera de norska erfarenheterna.

I norska huvudstaden har ett ”sprutrum”/brukarrum funnits sedan 2005. Antalet besökare som kommer dit och injicerar sina droger har varit kring 900 senare år. År 2016 tog 144 besökare totalt nära 300 överdoser vid brukarrummet i Oslo, men ingen avled.
Brukarrummet i Oslo stängdes tillfälligt under coronapandemin då lokalerna ansågs för trånga. Det finns även förslag att där tillåta annan intagningsteknik än med sprutor, exempelvis sniffa kokain i rummet under övervakning av sjukvårdspersonal, enligt Aftenposten.

Liberalerna som är positiva till att öppna brukarrum i Stockholm och Göteborg hänvisar även till samsjuklighetsutredningen som föreslår försök med lågtröskelverksamhet på hälsocentral ”med brukarrum där narkotika kan intas på säkert sätt”. Där ska även finnas viss somatisk vård, tillgång till opioidmotgiftet naloxon, hälsorådgivning och kontakt med socialtjänst och psykiatri.

”Konsumtionsrum/fixrum/brukarrum” för narkomaner finns idag i flera länder i Europa, såsom Spanien, Schweiz, Danmark och Norge där beroende i säkrare miljö ska kunna inta sina droger. Det finns EU-rapporter om att ställena minskar dödlighet utan att öka bruket.

Men det finns invändningar om att sådan verksamhet skulle ge fel signaler i samhället. Och några anser evidensen för att brukarrum är skral och då missbrukare intar droger även på andra platser under dygnet, finns fortsatt risk för överdoser. Och brukarrummen i Danmark och Norge har haft svårighet att få narkotikaanvändare att regelbundet nyttja servicen.

Peter Moilanen, NPC. Foto: Pierre Andersson

Brukarrum är en väldigt resurskrävande åtgärd som troligen inte kommer att ha någon större effekt på dödligheten, som borde vara i fokus. Där tror vi att resurserna används bättre på annat håll i en effektivare vårdkedja, säger Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, till Drugnews.
I sitt remissvar till samsjuklighetsutredningen motsätter sig NPC förslaget med brukarrum, men välkomnar mycket annat i utredningen.

Att skapa relationer med utsatta grupper är viktigt, exempelvis genom sprutbyten och brukarrum, men forskning visar samtidigt i Skåne att flera personer med drogproblem som avlidit haft kontakt och varit kända av myndigheter sista tiden i livet.
Flera avlider också ofta i ensamhet hemma efter intagit dödliga opioidöverdoser, enligt studie publicerad i Läkartidningen.

Från att tidigare mött motstånd så har några partier börjat svänga om brukarrum för narkotikaanvändare. Bl a Liberalerna och Miljöpartiets kongresser ställt sig positiva till pröva sådan verksamhet.

Annonser