Finland: cannabisinitiativ till riksdagen

HELSINGFORS Ett s.k. medborgarinitiativ för att legalisera cannabis har lyckats samla över 50 000 finländares underskrifter och ska därmed behandlas i riksdagen. Ett tidigare liknande initiativ förkastades ifjol av lagutskottet.

Det nya initiativet har startats främst av aktiva i Finlands cannabisförening. De har sedan i oktober samlat namn för att användning, innehav, odling för eget bruk och tillverkning och försäljning av drogen ska bli lagligt i landet.

Förra veckan kunde kampanjen på just internationella cannabisdagen 20 april berätta att målet om 50 000 underskrifter hade uppnåtts, rapporterar svenska Yle.

Initiativet anser att en legalisering är bättre än ett förbud för samhället, att som det för alkohol och tobak med åldersgränser, reglering och beskattning blir lättare att sköta tillsyn och minska negativa skador för individ och samhälle.

Medborgarinitiativ är en möjlighet för alla röstberättigade i Finland att lägga fram lagförslag till riksdagen och ska behandlas om det på ett halvt år stöds av minst 50 000 personer.
Ett liknande initiativ 2019 om att avkriminalisera cannabis drog ut på tiden, men förkastades ifjol av riksdagens lagutskottet som inte ansåg det möjligt att genomföra, som ansåg att dagens rusmedelspolitik är relativt lyckat och att nuvarande lag om drogbrott uppfyller sitt syfte.

Andelen finländare som provat cannabis har ökat från fem procent 1992 till 29 procent ifjol. Det visar en återkommande undersökning av finska Institutet för hälsa och välfärd (THL) som presenterades nyligen. THL:s drogattitydsenkät visar också för första gången att fler tror att det inte är lika riskabelt att regelbundet använda cannabis som att dricka sig berusad varje vecka.

Stödet för att lätta på narkotikaregler verkar ha ökat i befolkningen, enligt enkäten. En majoritet, 53 procent, svarade att cannabisbruk inte borde ses som ett brott. Bara 24 procent anser att drogen borde legaliseras helt, medan 56 procent anser att medicinsk användning av cannabis borde vara tillåtet, (ökning från 18 respektive 54 procent år 2018). Enligt enkäten är hela 29 procent beredda att avkriminalisera allt narkotikabruk.

– Åsikterna om straffbart bruk av narkotika håller klart på att förändras, säger forskningsprofessor Pekka Hakkarainen på THL i en kommentar.

• Vid sin kongress 2021 ställde sig De Gröna som första riksdagsparti i Finland bakom en motion att verka för en legalisering av cannabis. Partiet var del i den regeringskoalition, ledd av Sanna Marin (S), som spruckit efter riksdagsvalet i april.

Annonser