Besked om HHC-förbud dröjer

Hittills i år har den svenska tullen gjort 29 beslag av drogen HHC, enligt TV4 Nyheterna. I bland annat Finland är det redan förbjudet, men i Sverige dröjer beskedet om förbud. Redan idag kan drogen dock beslagtas och förstöras.


Hexahydrocannabinol, HHC, är en syntetisk cannabinoid som liknar THC, den aktiva substansen i cannabis. HHC har dock en annorlunda kemisk struktur och kan ha andra effekter på kroppen och hjärnan.

HHC dök upp första gången på den europeiska narkotikamarknaden i maj 2022 och har upptäckts i ett 20-tal EU-länder. Enligt TV4 Nyheterna säljs HHC helt öppet i svenska butiker och marknadsförs till exempel på TikTok.

HHC har inte studerats noggrant i vetenskapliga sammanhang och effekterna är osäkra. Enligt den europeiska narkotikabyrån EMCDDA verkar HHC ha i stort sett liknande effekter som THC. De farmakologiska och beteendemässiga effekterna av HHC på människor har inte studerats, men rapporter från konsumenter tyder på att effekterna kan likna cannabis.

Flera europeiska länder har redan förbjudit HHC. Enligt finska YLE klassificerade Finland i jaunuari HHC som ett psykoaktivt ämne som förbjöds från konsumentmarknaden. Klassificeringen innebär att tillverkning, import, försäljning, överföring och lagring av HHC är förbjuden.

I Sverige inledde Folkhälsomyndigheten i oktober en utredning av HHC efter en förfrågan från Tullverket. Folkhälsomyndigheten gjorde då också bedömningen att HHC kan komma att förklaras som narkotika eller hälsofarlig vara av regeringen. Därmed är det möjligt för polis och tull att beslagta substansen och den kan också förstöras.

Vilket besked Folkhälsomyndigheten ger är dock fortfarande oklart och det kan dröja ytterligare en tid innan regeringen får ärendet på sitt bord.

– Förhoppningen är att vi ska kunna skicka iväg vårt underlag innan sommaren. Därefter är det regeringen som fattar beslut, säger Joakim Strandberg till Aftonbladet .

Annonser