Postpersonal ska få larma om drogpaket

Brevbärare och annan postpersonal ska få larma polis och tull om de misstänker att brevförsändelser innehåller narkotika eller vapen. Det föreslår regeringens utredare efter en översyn av postlagen.

Droger, doping och vapen med mera går idag att beställa på hemliga nätsidor på Darknet. Men de skickas oftast fysiskt hem till mottagaren via brev och paket.

Den distributionskanalen av paket med olagligt innehåll vill regeringen försöka stoppa. Men de som levererar försändelserna har enligt postlagen tystnadsplikt och får i princip idag inte kontrollera innehåll eller agera själva vid misstanke.

Särskilde utredaren Kazimir Åberg har på regeringens uppdrag undersökt hur postlagen skulle kunna ändras för att lösa detta. Han lämnade i tisdags sin utredning till digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Att tillsätta utredningen är en del i regeringens satsning att slå hårdare mot narkotikan, som lanserades 2019.

Pressträff – utredningen lämnas till regeringen:

Utredaren föreslår sammanfattat att postpersonal ska få möjlighet att på eget initiativ – men bara på frivillig basis – kontakta rättsvårdande myndigheter om de misstänker brott. Det får bara ske om fängelse ingår i straffskalan för det misstänkta brottet, enligt förslaget. För att exempelvis lämna information om avsändare och mottagare.

Redan finns en möjlighet att bryta tystnadsplikten om polis och tull begär det, men då krävs att det misstänkta brottet har minst två års fängelse i straffskalan. Den gränsen vill utredaren sänka till ett år.

– Men personalen har vare sig nu eller enligt förslaget rätt att öppna postförsändelserna, utan deras misstanke ska uppkomma på annat sätt. Det kan till exempel vara så att en postförsändelse går sönder och det trillar ut piller av något slag. Som det är i dag ska man skicka försändelsen vidare till mottagaren, sa utredaren Kazimir Åberg vid pressträffen.

En tidigare postlagsutredning fann 2015 att tystnadsplikten inte fick brytas av postpersonal på eget initiativ. Detta då brevhemligheten skyddas i grundlagen.

Nyhetsbyrån TT undrade om minister Anders Ygeman ser någon risk att en sådan möjlighet kan missbrukas enligt nya förslaget. Ministern svarade att det gör han inte då det är de rättsvårdande myndigheterna som ska öppna misstänkta brev, inte en postanställd.

Regeringen ska nu sända ut utredningen på remiss och utredaren föreslår att lagändringen börjar gälla från 1 juli 2022.
– Jag tror att det här är kraftfulla förslag för att förhindra eller försvåra narkotikaförsäljning via postförsändelser, men också annan typ av brottslighet som vapendelar eller mobiltelefonbedrägerier, sa Ygeman vid pressträffen.

• Fotnot: Betänkandet ”Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post” – gäller arbetet mot illegal handel via post med narkotika, narkotikaklassade läkemedel, samt doping, prekursorer för tillverkning av droger, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor.

Annonser