Åtta gripna efter tullens paketkontroll

Under hösten har Tullverket gjort en kontrolloperation av post- och kurirflödet av paket från utlandet för att försöka stävja narkotikahandeln i utsatta områden. Resultatet är att åtta personer har gripits och häktats – varav fem personer i Malmö och två i Stockholm – och 117 beslag gjorts.

Med hundar och tullare har brev och paket undersökts som anländer från utlandet. Det gäller särskilt till personer som bor i de 23 mest utsatt områdena i landet, för att motverka organiserad brottslighet och minska tillgången på narkotika.

– Det har varit en lyckosam kontrolloperation. Inom operationen har vi gripit åtta personer, genomfört flera husrannsakningar samt identifierat en organisation som bedrivit organiserad smuggling av narkotika där även huvudmannen blev gripen. I det ärendet pågår förundersökningen fortfarande, säger Bosse Johnsson på Tullverket som ansvarat för kontrolloperationen.

I Malmö har fem personer gripits för narkotikasmuggling och i Stockholm två personer.

Beslagen handlar mycket om narkotikaklassade läkemedlet Tramadol och växtdrogen khat, men även dopingmedel, knivar, elpistoler och batonger. Av de 117 beslagen gjordes ett femtiotal i stockholmsområdet, främst Rinkeby och Tensta, enligt uppgifter till SVT.

Varorna som stoppats från att nå beställarna kommer från total 19 länder, främst Etiopien och Indien. Då operationen varit framgångsrik kommer arbetsmodellen implementeras i dagliga verksamheten.

Tullen har tillsammans med andra myndigheter med elva andra myndigheter fått i uppdrag att fokusera på vissa individer, brottsområden och lokala områden. Syftet är att vända en negativ utveckling i dessa och minska tillgång till narkotika och andra illegala varor där.

Stora beslag av opioidläkemedlet Tramadol. Foto: Tullverket

Annonser