Drogpaket vållar problem för postombud

Droger beställda på nätet leder till problem för butikspersonal som ska lämna ut postpaketen. Flera har utsatts för hot och våldsamma situationer. Nu ska hoten mot postombuden kartläggas.

Det är SR P4 Östergötland som berättar om ökat hot och våldsamma situationer när mottagare som beställt droger brister i tålamod hos postombudet.

– Personerna är väldigt desperata. Det har hänt att de hotat personalen, att slå in glaset och komma och hämta paketen själva. Personalen har fått låsa in sig på kontoret för de är rädda. Det har hänt att de ryckt paketet ur händerna och sprungit därifrån, säger Christian Hagman, butikschef för Ica Nära Strömmen i Norrköping, till P4.

Butiken är en av flera postombud som utsatts för hotfulla situationer vid paketutlämning. Övervakningsbilder visar hur tidigare i år två män ryckte paketet från kassörskan och sprang ut ur butiken till en bil utanför. Anställda sprang efter och tog en bild av bilen – polisen kände igen en av personerna och grep honom senare samma dag. Han dömdes senare till två års fängelse för flera brott, såsom narkotika- och vapenbrott.

Paketen med droger är ganska lätta att särskilja, enligt butikschefen. Det är ofta vita påsar i samma storlek som skickats från vissa hemsidor vars namn och försändelser numer butikspersonalen känner igen. Han ser hoten mot personalen som en allvarlig arbetsmiljöfråga.

Sedan postkontoren minskat kraftigt i antal, så har ofta privata butiker tagit över mycket av utlämningen av brev och paket. Enligt Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer så beställs senare år även mer droger via nätet som hamnar hos postombuden och kan leda till olustiga situationer med allt från hot till fysiskt våld.

Fack och arbetsgivare ska nu utreda hur stort problemet är med hot och våld i samband med paketutlämning. Bland annat har Handelns utredningsinstitut (HUI) fått i uppdrag att göra en enkät bland butiksanställda och chefer för att få en bättre bild, rapportera P4 Östergötland.

Postanställda har hittills inte fått tipsa polis och tull om misstänkta brev med droger. Utan tvingats lämna ut dem, enligt postlagen. Men efter ökade problem med dödliga nätdroger (exempelvis med fentanyler) som beställts och skickas med post, så inledde regeringen en översyn av lagen för att ge brottsutredare bättre verktyg, enligt SVT.
I Norrland har även projekt prövats för att minska tillgången på droger och öka tryggheten hos postombud.

Annonser