3 000 svenska nätdrogköpare avslöjade

Vid en internationell insats förra veckan mot näthandel av droger och vapen, så identifierades över 20 000 narkotikaköp och över 3 000 misstänkta köpare i Sverige.

Det var svensk polis i samarbete med tullverket som deltog i internationella aktionen mot olaglig handel på internet, särskilt den mer dolda på ”Darknet”. Där försvåras spårning av illegal handel genom användande av krypterade sajter och betalning med digitala valutan bitcoins.
Men flera insatser senare år visar att det även där går att nysta upp vilka som handlar och ligger bakom webbsidorna. I Sverige lyckades alltså polis och tull gångna veckan identifiera över 3000 köpare runt landet.

– Vi är nu i inledningsskedet av ett omfattande utredningsarbete. Vi vet ännu inte hur många av dessa misstänkta överlåtelser som kommer att kunna lagföras, men det är helt klart så att man inte ska tro att man kan vara anonym och känna sig säker om man köper narkotika via Darknet, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på polisens nationella operativa avdelning, NOA, i en kommentar.

Senaste året har sex av de större narkotikasäljarna på nätet gripits i Sverige och de som hittills dömts har fått långa fängelsestraff på upp till tio år. Men handeln kommer ofta igång igen med nya säljare då stora vinster lockar. Köpare är till viss del andra än de som handlar av langare på öppen gata, även de som bor i glesbygd kan enkelt med knapptryck på datorn beställa.

D256-Darknet1minNäthandeln med droger har ökat och köparna tror de är mer skyddade, men spår lämnas och paketen delas ofta ut av vanlig post och budföretag. Polis och tull har visat att det går att identifiera nätsäljare och köpare.

De flesta slags droger säljs illegalt via de krypterade sidorna, såsom fentanyl, cannabis, läkemedel och amfetamin. Men även vapen, id-handlingar och kreditkortsinformation.

Den internationella insatsen leddes av USA. Andra länder där rättsliga myndigheter deltog var vid sidan av Sverige även Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Nederländerna, Irland, Frankrike, Spanien och Finland. Insatsen på Darknet är nu avslutad, men avsikten är att samarbetet ska fortsätta.

Annonser