Ökad drogsmuggling via post

Absoluta merparten narkotika som tullverket i Stockholms län beslagtar är nu i postförsändelser. Orsaken är den ökade näthandeln av syntetiska droger.

– Av våra drygt 4 000 narkotikabeslag i fjol så var 85 till 90 procent i posttrafiken. Det är en trend som pågått de senaste åren i takt med ökad näthandel, säger Mikael Lindgren, chef för brottsbekämpningen på tullverket i Stockholmsområdet, till Drugnews.

På Arlanda där brev från utlandet och mindre paket via privata kurirposten sorteras och kontrolleras, så har beslagen ökat. Narkotikahundar används för att leta droger i de tusentals försändelser som passerar varje dygn.

Beslagen i postflödet har nära fördubblats, det handlar om mindre försändelser med amfetamin, ecstasy och LSD (som ökade ifjol). Men givetvis även syntetiska cannabinoider och andra nätdroger.

Mikael Lindgren. Foto: Tullverket
Mikael Lindgren. Foto: Tullverket

– Personer kan med ett knapptryck via datorn beställa och köper ofta mindre mängder som några gram, istället för att ha större lager hemma och därmed riskera åka fast för grovt brott, säger han.

De anonyma breven via Arlanda kommer ofta från Holland, Storbritannien, Tyskland och Belgien, men även utanför Europa. Och försändelserna är på väg till mottagare i hela landet.

Tullens upptäckt av större smugglingar minskade något 2014 i Stockholms län, mindre tas i Baltikum-färjetrafiken. Men fortfarande förekommer kroppssmuggling av cannabis från Spanien, vilket förvånar tullen eftersom metoden nu är känd.

Heroin tog tullen bara något hekto av ifjol i Stockholm, trots att försäljningen är omfattande i city och priserna låga. Mikael Lindgren menar att heroin oftare transporteras via tåg upp till Stockholm. Även stora mängder amfetamin förs oftare in via södra Sverige.

En drog som ökat markant i tullens narkotikabeslag i Stockholm är växtdrogen khat från Östafrika. Beslagen tredubblades i mängd till nära 2,3 ton på Arlanda, både av passagerare och i kurirpost.

– Sedan Holland och Storbritannien förbjöd den centralstimulerande drogen, så förs mer direkt hit med flygtrafik. Alltmer är torkad khat som är mer potent och har längre hållbarhet, jämfört med färsk som måste nå missbrukarna inom någon vecka, säger Lars Hansson, tullens nationella narkotikaspecialist, till Drugnews.

Tullverkets narkotikabeslag 2014 i Stockholms län (preliminära siffror): Cannabis 51 kilo, LSD 1 016 enheter, ecstasy 3 187 tabletter, opium 6,7 kg, heroin 0,1 kg, amfetamin 12 kg (155 året före), metamfetamin 2,9 kg, kokain 3,1 kg, khat 2 292 kg (731 kg året före), dessutom narkotikaklassade läkemedel och dopingmedel, rapporterar SR Radio Stockholm.
Tullens nationella beslagsstatistik presenteras först i mitten av februari.

Annonser