Spelat roll för utsatta barn i tio år

Uppmärksamhetsveckan Spela Roll har för tionde året inletts och fokuserar på barn i familjer där vuxna dricker för mycket alkohol. Rekordmånga som möter barn i vardagen har anmält sig till digitala föreläsningar om hur de bättre kan stötta och erbjuda hjälp.

Problemet är omfattande. En CAN-rapport 2019 beräknade att 15 procent av alla barn i landet har påverkats negativt av att vuxit upp med en förälder med alkoholproblem. Och mer än vart femte barn (430 000barn och unga) har någon gång under uppväxten haft minst en förälder som druckit för mycket.

Under vecka 6 anordnas föreläsningar om vuxnas ansvar att lyssna bättre på barn. Bland annat om hur förskolepersonal tidigt kan upptäcka barn i missbruksfamiljer. Om barn och trauma. Skydds- respektive riskfaktorer. Panelsamtal om Barnombudens roll (flera verksamheter har professionella ombud som ska stötta barn som anhöriga). Barnens egna berättelser och om barnrättslagen (FN:s barnkonvention). Kvinnonätverket KSAN visar sin kortfilm ”Se mig” om ungas ensamhet och utsatthet under pandemin (se länk).

Mona Örjes, Junis. Foto: Torkel Edenborg

– Spela Rollveckan är ett fantastiskt tillfälle att nå ut till fler. Runt de allra flesta barn finns många vuxna, och om de vuxna hade lite mer kunskap och ibland också lite mer mod, så skulle många fler barn upptäckas och få stöd, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis, i en kommentar.

Junis erbjuder fritidsaktiviteter för alla barn och arbetar för att fler utsatta barn ska få hjälp och stöd av kommuner och föreningar. Föreningen är en av de dussintal organisationer som arrangerar Spela roll.

Uppmärksamhetsveckan arrangeras sedan tio år den vecka som Alla hjärtans dag infaller. I år blir det digitalt istället för fysiska träffar. Cirka 500 anmälningar har gjorts till varje programpunkt i veckan.

Daniel Carlryd, CAN

– Det finns stora kunskapbehov i ämnet – flera av deltagarna arbetar på skolor, kyrkor, kommuner eller i ideella sektorn. Digitala föreläsningar når många i hela landet, vilket är bra, men erfarenhetsbyte och nätverkande lokalt efteråt blir det ju mindre nu förstås, säger Daniel Carlryd, nationell samordnare av Spela roll på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till Drugnews.

Han tror att framöver – efter pandemin – kommer veckan mer kombineras med digitala och fysiska träffar. För kunskapsutbytet Spela roll om hur vi kan stödja barn i missbruksfamiljer kommer att fortsätta så länge problemet finns och organisationer vill lyfta dem, understryker han.

• Mer information via hemsidan Spela roll och där går även anmäla sig till de olika Zoom-föredragen (flera redan fullbokade).

Länsstyrelsen i Dalarna arrangerar också nästa vecka (15-19 februari) flera seminarier kring tema som exempelvis Du spelar roll; våld i nära relationer; missbruk, barn och anhöriga.

Arrangörer av Spela roll: Blå Bandet, CANErsta Vändpunkten, Hela Människan, Junis | LP-verksamheten, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Stockholms Läns Nykterhetsförbund, Stiftelsen Trygga barnen och Svenskar och Invandrade Mot Narkotika.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser