”Dags att slumpvis drogtesta poliser”

Fler tips och underrättelser om narkotikabrott bland poliser och polisstudenter kommer in och utreds av Polisens avdelning för särskilda utredningar. Både Narkotikapolisföreningen och polisfacket uppger för Drugnews att drogtester av anställda kan vara ett bra verktyg för att öka kontrollen.

Under 2019 märkte SU (avdelningen för särskilda utredningar som utreder brottsmisstankar bland poliser, åklagare och domare) en tydlig ökning av tips som om innehav och bruk av narkotika bland de polisanställda.

Exakt antal vill inte SU uppge för Polistidningen, som var först med nyheten. Men vad gäller offentliga brottsanmälningar så inkom under åren 2016 till 2018 cirka 15-20 anmälningar om narkotikabrott per år. Men ifjol hade de ökat till nära 40.

Mest ökade brottstipsen bland polisstudenter. Något som oroar chefen för SU Ebba Sverne Arvill.

– Ser man internationellt så går vi mot en allt mer drogliberal hållning, framförallt bland ungdomar. Risken är att det här kommer att bli ett vanligare problem inom polisen eftersom vi står inför stora rekryteringar, säger hon till Polistidningen.

Uppgifterna handlar främst om eget bruk och innehav, ofta cannabis och amfetamin, men också dopingfall. Det finns även misstankar om försäljning, enligt SU-chefen.

Tipsen kommer både från allmänhet och poliser som tipsar om brott inom poliskåren.
Avdelningen har utifrån de ökade problemen ordnat konferens tillsammans med särskilda åklagarkammaren om narkotika. SU har även startat en egen spaningsdel för att kunna kontrollera underrättelser man får, vilket lett till att fler misstankar om narkotikabrott kunna styrkas.

Avdelningen för särskilda utredningar har också föreslagit polismyndigheten att ”undersöka möjligheten att införa slumpvisa drogkontroller bland medarbetarna”. Man hänvisar till att polisen bär vapen och kör mycket bil, det har förekommit att poliser vid trafikolyckor testats positivt.

Samtidigt vill politiker att minst 10 000 fler poliser anställs till 2024 för att effektivare kunna möta exempelvis ökad gängbrottslighet och narkotikahandel. Att några polisstudenter skulle riskera sin framtid genom att syssla med droger är utmanande.

Jag har svårt att se att studenterna vid polisutbildningen, som är väldigt målinriktade, skulle sabba hela sin karriär genom att använda eller ha narkotika med sig, säger Scott Goodwin vid polisutbildningen i Växjö, till P4 Kronoberg.

Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF) menar att droger är ett ökande problem även inom polisen.

Lennart Karlsson, SNPF. Foto: Drugnews

– Det är en oroande utveckling och vi har i flera år uppmanat polismyndigheten att börja drogtesta både vid nyanställning och befintliga polisanställda med slumpvisa kontroller. Men tyvärr har myndigheten agerat för långsamt, säger Lennart Karlsson, ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen, till Drugnews.

Han har inte själv stött på påverkade poliser i sitt arbete som narkotikapolis i Stockholm och Sollentuna, men är medveten om att det finns en trend av ökad liberalisering i samhället, som även påverkar polisen. Det är bara ”att läsa rubriker i tidningarna och lägga ihop ett och ett” om att problemet ökat inom kåren, menar han.

SNPF anser att något måste göras och menar att det inte krävs någon lagändring för att börja drogtesta poliser, utan kan förhandlas fram mellan arbetsgivaren och facket.
– Det handlar ju dels om arbetsmiljön, då vi har våldsmonopol och bär tjänstevapen, men även om trovärdighet och signalvärdet då vi är satta att upprätthålla lagar och regler och arbeta mot narkotika. Polisen har en ny narkotikastrategi, där drogbekämpning lyfts, då bör myndigheten föregå med gott exempel och kunna drogtesta sina anställda, säger Lennart Karlsson.

Frågan om att slumpvist drogtesta personal är dock känslig på flera arbetsplatser och de anställdas integritet brukar framhållas emot. Men Polisförbundet – som organiserar 94 procent av alla verksamma poliser – är öppen för att diskutera förslaget.

Lena Nitz, Polisförbundet

– Jag tror absolut att det kan vara ett bra verktyg för att öka kontrollen, men självklart är det viktigt att det då sker på ett bra och effektivt sätt. Det är något jag är beredd att diskutera vidare, skriver Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, i mejl till Drugnews.

Hon tycker utvecklingen är bekymmersam.
– Om en polis använder narkotika är det allvarlig. Jag tycker därför att det är viktigt att tipsen och anmälningarna utreds ordentligt av särskilda utredningar.

Vad som bör ske med poliser som ertappas med narkotikaproblem ur ett arbetsrättsligt perspektiv, exempelvis uppsägning eller erbjudas behandling och behålla jobbet, anser hon bör bedömas individuellt i varje enskilt fall.
– Men att använda narkotika är en brottslig handling och en försvårande omständighet i bedömningen av den enskilda polisen, avslutar Lena Nitz på Polisförbundet.

• Fotnot: Enligt polismyndighetens prognoser finns förutsättning att nå målet om totalt nära 40 000 polisanställda i slutet av 2024. Detta under förutsättning att cirka 2 000 studenter påbörjar polisutbildningen per år.

Annonser