FN: omklassning av cannabis skjuts upp

WIEN Ett förslag från WHO att omklassa cannabis i FN:s narkotikakonventioner för att underlätta forskning om medicinsk cannabis kommer troligen inte upp på kommande mötet i mars. Något som välkomnas av restriktiva krafter på narkotikaområdet.

Cannabis är idag klassat i både lista 1 och 4 av FN:s narkotikakonvention från 1961 (Single Convention), en kombination med de mest kontrollerade substanserna, såsom heroin. WHO:s expertkommitté rekommenderar nu att cannabis stryks från 4:e klassen vilket skulle lätta på restriktiviteten. Det stöds även av WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyeusus, (se brev för omklassning av några substanser från 24 januari i år, pdf-fil).

Men på ett förberedande möte för medlemsländernas årliga möte i Wien om narkotika, CND (Commission on Narcotic Drugs) i mars beslutades idag, måndag, att skjuta på frågan till senare i år eller nästa år. Detta efter en telefonkonferens med WHO och då sedan flera länder, vill ha bättre underlag. Norge argumenterad dock för att fatta beslut om omreglering redan nästa månad. Ett uppföljande möte ska hållas 7 mars, men allt tyder på uppskjutning av cannabis omreglering, (men att andra preparat som fentanyler kommer att omregleras).

Esbjörn Hörnberg, WFAD. Foto: Drugnews

– Det finns ett väldigt motstånd från några länder, exempelvis Ryssland och Japan, mot att nu omklassa cannabis. Det är bra att beslutet skjuts upp och diskussionen kan fullföljas med mer information på bordet, säger Esbjörn Hörnberg, som följde mötet på plats som ordförande för World Federation Against Drugs, till Drugnews.

Han jämför det med Brexit-kampanjen inför folkomröstningen om EU i Storbritannien där förenklade budskap, om att lämna för att ta kontroll, lurade många väljare.

Han anser att förenklade budskap om att omklassa för öppna för forskning av cannabis som medicin riskerar att användas av legaliseringsförespråkare för att driva på och öppna helt för ”en grön värld”.
– Frågan är jättesvår, men det är precis så det skulle riskera kunna fara iväg, säger Esbjörn Hörnberg.

Han anser att forskning om cannabisämnens eventuell medicinska effekter bör få göras. Men cannabisindustrin driver på och vill gå längre – nöjda med att länder som Uruguay, Kanada och delstater i USA nu även tillåtit drogen för nöjesbruk, vilket bryter mot dagens FN-konventioner om narkotika.
Cannabisvänner känner vind i seglen i flera länder och vill skynda vidare.

• Fotnot: En bred sammanställning för WHO om forskningsläget kring cannabis skadeeffekter före stora FN-mötet om narkotika i New York 2016 visade på allvarliga risker med ickemedicinsk användning av drogen, särskilt för unga. Flera studier om marijuana som medicin har hittills visat på ringa effekter.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser