Västerås enat mot narkotikan

Mer cannabis, kokain och rökheroin beslagtas av polisen i Västerås. Narkotikahandel sker ibland helt öppet – numer även på skolor. Men civila samhället, polis och lokalpolitiker är överens om att agera mot drogproblem, särskilt bland de unga.

Det märktes i veckan under en temakväll om narkotika som lockat cirka 150 personer till mötet som arrangerades av frivilligorganisationer tillsammans med polisen och Västerås stad på Lovisagården.

Såväl globala och lokala perspektiv om droger, attityder, missbruk, vård och forskning ventilerades.

Fred Nyberg, professor i biologiskt beroende på Uppsala universitet, föreläste om cannabis.
Risker för särskilt tonåringar, vars hjärnor inte är färdigutvecklade, är betydande av drogen. De flesta forskare är ense om regelbundet bruk i unga år ökar risk för långvariga hjärnskador av cannabis – försämrad kognition, motorik, beroende och psykisk ohälsa (inklusive psykoser), enligt Nyberg.

– Debutåldern är viktig. Tonåringar är mer känsliga och vissa är mer sårbara, vilka vet man inte i förväg. Risken för unga att bli beroende av drogen är betydligt större. Och droger kan stå i vägen för att bli lycklig, prestera och nå mer långsiktiga mål senare i livet, sade han.

Cannabis tillåts samtidigt alltmer i medicinskt syfte (fast vetenskapen hittills är tveksam om dess positiva effekter). Men även som nöjesdrog i Uruguay, flera delstater i USA (ex. Colorado och Kalifornien), som hoppas på skatteintäkter, senare i år legaliserar Kanada.

Per-Erik Lundberg, polisen, Annica Krohn Vikström, Iris, och professor Fred Nyberg Foto: Drugnews

Men cannabis avigsidor ökar där den tillåtits, berättade Nyberg som ofta besöker USA. Unga som använder får problem och klarar inte skolan, fler påverkade förare är inblandade i trafikolyckor, småbarn som råkat få i sig drogen körs förgiftade till akutvård. Och ligor kan konkurrera med lägre pris på obeskattad marijuana.

Kommissarie Per-Erik Lundberg, som varit polis i nära fyra decennier och nu leder områdespolisen och gatulangningsgruppen, är bekymrad över lokala läget i Västerås.

 – Jag har aldrig upplevt så omfattande tillgång på olika narkotikapreparat i stan tidigare. Vi får nära dagligen rapporter om öppen droghandel, vid järnvägsstationen, i parker, gator och numer även på skolor. Ingen plats eller område är fredat i stan, berättade han.

Anställda på förskolor, fritids och skolor ringer och berättar om langning de ser. Det handlar inte direkt om organiserad langning, utan kan vara elever som skolkar, använder och delar med sig, men ännu inte har märkt av negativa konsekvenser av beroende.

Foto: Drugnews

– Många har börjat med narkotika i gymnasieåldern eller sommaren efter högstadiet, men vi stöter även på 14-15-åringar som missbrukar. Vi har även ertappat 11-åring som sålde, sade Per-Erik Lundberg.

Hans ”eländeslista” över vanligaste illegal droger i Västmanland toppas av cannabis (hasch och marijuana). Men även polisens beslag av kokain och brunt heroin ökar. Medan amfetamin, bensodiazepiner och Subutex (ofta insmugglade tabletter) är mer oförändrat i statistiken. Problem med syntetiska cannabinoider, typ Spice, har minskat.

Däremot hittas ibland varianter av farliga opioiden fentanyl i Västmanland. Ifjol höll flera unga på att avlida efter tagit överdoser i Köping, men klarade sig efter förts till sjukhus.

Även dödsfall av drogen har inträffat.
– Fentanyl-analoger är vår framtida utmaning, konstaterade kommissarie Lundberg.

Han berättade för Drugnews att polisens samarbete ökat med skolor i Västerås, som ibland larmar och vill ha råd. Polisen gör ibland på besök där med narkotikahundar – främst i förebyggande syfte.
– Legaliseringsdebatten har påverkat flera elevers attityder. De tycker inte cannabis är någon ”big deal” att använda, några ser det nästan som ett livselixir, sade han.

I pausen kom flera föräldrar fram till honom och frågade om kännetecken på droger och vad göra om de misstänker deras barn använder droger. Lundberg har jämt på sin telefon och får nära dagligen samtal från oroliga anhöriga. Han efterlyser bredare samarbete och fler ingångar till behandling för unga i Västerås som är på väg att fastna i beroende, typ Mumin i Stockholm (socialtjänst-sjukvård-polis).

Sedan sex år är cannabis främsta huvuddrog (vanligare än alkohol) bland de tonåringar som kommer till Västerås stads öppna behandlingsverksamhet Iris, som tar emot unga 15-20 år. Behandlare Annica Krohn Vikström berättade att hon träffar vissa unga bara några få gånger, andra under fem sex veckor och några under flera samtal med hela familjen.

– Normer och värderingar spelar roll, liksom tillgången till droger. Viktigt att föräldrar tidigt kontaktar oss med sin oro och kommer med barnen. Droger är en angelägenhet för individen, familjen och samhället. Syskon välkomnar vi, för finns det en drog, så vet alltid syskon om det – ofta före föräldrarna, sade Annika Krohn Vikström.

Till mötet hade också representanter för alla partier i fullmäktige inbjudits till debatt om narkotika. Samtliga sex partier som kom (S, MP, V, KD, C och M) var eniga om att cannabis inte ska legaliseras i landet.

Politikerdebatt i Västerås Foto: Drugnews

Socialdemokraternas Denise Norström sa att partiet har kongressbeslut om det.
– Vi vet att cannabis är inkörsport till andra droger och att den kringgärdas av myter, som att den inte är lika farlig som andra. Vi måste gå in mer på sociala medier och säga stopp, att det bara är ”fake news”, sa hon bland annat.

– Nej, cannabis ska inte vara tillåtet. Däremot tycker vi att själv användningen av droger inte ska vara kriminaliserad, sa Vänsterns Anna Maria Romlid.

Kommunalrådet Lars Kallsäby (C) är också emot tillåta cannabis, frågan var upp på partiets stämma då det fanns motioner om det från yngre. Han menar att det delvis blivit en generationsfråga, men att de hade en bra diskussion där.

Flera partier har enskilda medlemmar som vill legalisera, men stödet för ett narkotikafritt samhälle står sig. Miljöpartiets Anna Thunell ville betona även skademinimering och att aldrig ge upp en människa.

Lokalpolitikerna var också ense om att droger är ett stort samhällsproblem, som kräver olika åtgärder.
Fler fältarbetare, tidigare ingripande, bättre samverkan mellan organisationer och institutioner, nämnde några. Arbeta mer systematiskt i skolan och ha goda förebilder där. Vända på behovspyramiden och lägga mer resurser på de unga innan de börjar med droger innan det gått snett, sa andra politiker.
Elevenkäter tyder på ökad psykisk ohälsa i länet som måste tas på allvar, finns risk för att unga annars försöker ”självmedicinera”, varnade någon.

Denise Norström (S) som idag är sjukvårdspolitiker nämnde att kommun och region måste samarbeta mer. Hon vill att skolhälsovården och regionen inför gemensamt journalsystem, så att exempelvis drogproblem lättare kan upptäckas i skolan och vården.

2012 hölls en stor manifestation i Västerås sedan narkotikaproblem ökat och en ung kille avlidit i en överdos. Sedan dess har flera lokala föreningar och myndigheter samarbetat med information och för en folklig opinion mot narkotika, på Facebook öppnade Stoppa knarket i Västerås en sida som fortsatt.

Samordnare Ammi Karlsson Pye. Foto: Drugnews

Ammi Karlsson Pye, på stadens Förebyggarcentrum, är sammankallande för de tiotalet organisationerna, och var nöjd med mötet i tisdags kväll. Hon delade ut en nytryckt folder med fakta och råd om cannabis avsedd för föräldrar och nära anhöriga till unga.

– Det är även bra att påminna sig ibland att de flesta faktiskt inte använder narkotika och att prevention behövs. Att satsa mer på förebyggande är ju billigare i längden, sa hon till Drugnews med adress till politiken.

Tema: VALET 2018

Söndagen den 9 september 2018 gick Sverige till val, såväl till riksdag, landsting som kommuner.

Först 131 dagar senare kunde regeringen Stefan Löfven 2.0 utses. S och MP med stöd av C och L, efter en omtalad  januariöverenskommelse.

Läs mer

Annonser