”Vill riksdagen att ännu fler ska köra rattfulla?”

Risken för återfall i rattfylleribrott minskar stort för den som har möjlighet att välja alkolås som villkor för att ha körkort. Att detta är på väg att avskaffas är fel väg att gå, skriver Göran Sydhage, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, och Patrick Magnusson, Sveriges Åkeriföretag.

Räcker det inte med de 12 000 rattfyllerikörningar vi redan har i Sverige varje dag?

Från den 1 mars i år ska den grupp trafikanter som har haft möjligheter till rehabilitering och helt eller delvis lämnat sitt missbruk av alkohol inte längre ges möjlighet att delta i programmet ”körkort med villkor om alkolås”.

Riksdagsbeslutet motverkar arbetet mot rattfylleri och hotar trafiksäkerheten. Sex av tio rattfyllerister har alkoholproblem eller riskabla alkoholvanor.

Idag kan den som riskerar att förlora körkortet på grund av rattfylleri ansöka om att få delta i alkolåsprogrammet ”körkort med villkor om alkolås” i stället för att vara utan körkort. Villkoret är att den bil som används under villkorstiden är utrustad med alkolås och att personen i fråga följs upp med särskilda läkarkontroller. Föraren betalar själv alla kostnader.

Svensk forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, visar tydligt att risken för återfall i rattfylleribrott minskar stort med denna möjlighet att välja alkolås.

Tidigare forskning visar också att många personer med alkoholproblem fortsätter att köra bil oavsett om de har körkort eller inte.

Med det nya beslutet som röstades igenom 7 februari blir det svårare för denna grupp att få körkort med villkor om alkolås. Riksdagen har antagit ett regeringsförslag om att personer med missbruksproblem inte längre ska kunna delta i det svenska alkolåsprogrammet ”körkort med villkor om alkolås”. Därmed kommer det totala antalet deltagare i verksamheten att minska kraftigt.

Vi ser med stor oro på den här utvecklingen. Transportstyrelsen och riksdagsmajoriteten stänger ute alkolåsverksamhetens viktigaste målgrupp.

Vi befarar att det här beslutet kommer att leda till fler återfall i rattfylleribrott och en ökning av rattfyllerirelaterade trafikolyckor.

Farhågorna delas av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som arbetar med en omfattande utvärdering av alkolåsprogrammet för rattfyllerister.

Endast ett av riksdagspartierna föreslog avslag på regeringens förslag. Nu uppmanar vi övriga riksdagspartier att ompröva sitt ställningstagande. Släpp prestigen och ändra er innan ert nyligen fattade beslut hinner göra allt för stor skada på våra vägar.

av

GÖRAN SYDHAGE,  vd Motorförarnas Helnykterhetsförbund
PATRICK MAGNUSSON, regionchef Sveriges Åkeriföretag

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Annonser