Adhd-medicin når svarta marknaden

Adhd-läkemedlet metylfenidat blir allt vanligare på illegala drogmarknaden. Merparten av gjorda beslag har förskrivits i den svenska sjukvården, visar en ny rapport av Socialstyrelsen.

Det narkotikaklassade läkemedlet metylfenidat (ex. Concerta och Ritalin), som är avsett för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, förekommer allt mer på missbruksmarknaden.

Senaste åren har polisens beslag ökat från ett hundratal tabletter per år runt millennieskiftet till drygt 7 000 tabletter/kapslar av det centralstimulerande metylfenidat senaste åren. Det bör dock ställas i relation till att nära 34 miljoner doser skrevs ut i Sverige år 2015.

De har blivit populära som såväl ”pluggpiller” bland studerande till att blanda med andra medel i russyfte. Sprutbytena i Malmö och Stockholm har mött besökare som injicerar metylfenidat.

Socialstyrelsen har i en analys försökt följa hur adhd-läkemedel när svarta marknaden. Av den femtedel av beslagen som gick att spåra hade merparten skrivits ut av svenska sjukvården.

– En sannolik väg ut är via enskilda patienter som får metylfenidat förskrivet. Bara en liten del av de spårbara tabletterna har smugglats in från andra länder, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen och projektledare för rapporten, i ett pressmeddelande.

Förskrivning av adhd-läkemedel vid svårighet med uppmärksamhet, koncentration och impulskontroll har ökat kraftigt. Omkring 90 000 personer fick medicinerna 2015, de flesta barn och ungdomar, men störst ökning har varit bland vuxna, senaste åren.

Enligt rapporten fick ungefär 30 procent av de vuxna, dvs. cirka 15 000 personer, som fick metylfenidat det året även andra narkotiska preparat, (såsom ångestdämpande läkemedel, bensodiazepiner och smärtstillande opioider). Flera hade fått narkotikaklassade mediciner utskrivna av olika läkare på olika vårdcentraler oberoende av varandra. Över en tiondedel av dem från minst fyra olika kliniker.

Socialstyrelsen uppmanar därför sjukvården att vara uppmärksam på tecken på eventuellt missbruk av metylfenidat.
– Det är exempelvis viktigt att förskrivningen sker under kontrollerade former och att sjukvården har fastställda rutiner för att löpande utvärdera varje patients behandling, säger Daniel Svensson.

Det är endast specialistläkare som får skriva ut adhd-läkemedel och elektroniska recept har gjort det svårare att förfalska. Så han hoppas nu att införande av en nationell läkemedelslista ska underlätta för behandlande läkare att få bättre överblick över patientens alla läkemedel. Och därigenom även försvåra avledning till illegala drogmarknaden.

Socialstyrelsen betonar samtidigt att rätt använt är metylfenidat ett effektivt och säkert läkemedel för personer med adhd, tillsammans med psykologiskt och pedagogiskt stöd och kognitiv hjälp.

Stora regionala skillnader i landet förekommer av adhd-diagnoser och förskrivning av metylfenidat till unga. Från 1,5 procent till uppåt 12-14 procent av åldersgruppen 10-17 år, beroende på kommun.
FN har uppmärksammat några länder omfattande förskrivning av adhd-läkemedel. USA står för 80 procent av globala användandet av metylfenidat, Island har högsta konsumtion per person i världen. Sedan följer utifrån konsumtion per capita Norge, Sverige, Australien, Belgien, Tyskland och Kanada, enligt Socialstyrelsen.

• Socialstyrelsens rapport ”Felanvändning av metylfenidat – En undersökning om avledning och sidoförskrivning”, (pdf-fil, 21 sidor).

Annonser