Nationell läkemedelslista om två år

För att öka patientsäkerhet, försvåra skadliga kombinationer av läkemedel och felaktig utskrivning av narkotikaklassade mediciner, så föreslår regeringen inrättandet av en samlad nationell läkemedelslista. Den nya lagen kan träda i kraft i juni 2020.

Regeringen beslutade i torsdags om lagförslag om läkemedelslistan, som nu ska granskas av lagrådet.

– Genom den nationella läkemedelslistan får dina olika läkare en överblick av vilka läkemedel du har fått utskrivet sedan tidigare. Det är ett viktigt verktyg för att öka patientsäkerheten och göra vården bättre, säger socialminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Ett tidigare lagförslag stoppade Datainspektionen för över ett år sedan, då det inte klarade EU:s nya dataskyddsförordning som börjar gälla från maj i år, rapporterar Läkemedelsvärlden.

Enligt nya förslaget ska läkemedelslistan innehålla all patientinformation om vilka läkemedel som skrivits ut på recept och som hämtats ut på apotek – oavsett vem som skrivit ut medicinen. De samlade uppgifterna ska bli tillgängliga för behörig hälso- och sjukvårdspersonal, på apotek och för patienten själv.

Huvudregeln för att få åtkomst till informationen är att patienten har gett samtycke. Patienten ska även kunna spärra vissa uppgifter, men det ska alltid framgå om det gjorts – och om det bland dessa finns exempelvis narkotiska läkemedel.
Detta för att försvåra att överförskrivning och att patienter försöker få utskrivet läkemedel från flera olika läkare samtidigt.

– Vi måste minska risken att personer får farliga kombinationer av läkemedel och säkerställa att narkotikaklassade läkemedel inte missbrukas, säger Annika Strandhäll.

För att försvåra felaktig förskrivning eller manipulation av recept med bland annat narkotika så togs pappersrecept för den grupp läkemedel bort för ett par år sedan och ska främst bara skrivas ut elektroniskt, (vilket redan över 90 procent av alla läkemedel gjorde före dess).

Nationella läkemedelslistan ska enligt lagförslaget samlas i ett personregister som E-hälsomyndigheten ska sköta. Hittills finns uppgifter om vilka läkemedel som en patient fått spridda i flera olika register och källor, men ska alltså av främst patientsäkerhetsskäl framöver samlas på ett ställe.

Enligt Socialstyrelsen kunde 2015 mer än var tionde skada i vården (12,2 procent) knytas till felaktig läkemedelshantering (fel läkemedel, fel dos och olämpliga kombinationer av mediciner).

Den nationella läkemedelslistan ska finnas på plats 1 juni i 2020 och kunna användas av hela hälso- och sjukvården och apotek. Registret ska från juni 2022 vara obligatoriskt att använda, enligt regeringens förslag.

Riksdagen ska under våren ta ställning till förslaget.

Annonser