Ministern försvarar restriktiva drogpolitiken

Socialminister Annika Strandhäll medger att narkotikarelaterade dödligheten väcker funderingar, men anser inte det finns anledning att överge den restriktiva linjen. Och att avkriminalisera bruk är otänkbart, säger hon i en SvD-intervju.

Om att några västländer uppluckrar sin drogpolitik, så är det inget som svenska regeringen funderar följa efter.

– Nej, jag är en stark förespråkare för att vi ska hålla fast vid en stringent och restriktiv narkotikapolitik. Den har till stor del varit framgångsrik, exempelvis när det gäller att hålla nere användningen bland unga, och det finns ett brett stöd för den förda politiken i befolkningen, svarar Strandhäll (S).

Svenska Dagbladet har i en artikelserie belyst den restriktiva drogpolitikens svagheter och kritiker kommit till tals. Bland annat hur dödligheten har ökat bland beroende till en av de högsta bland EU-länder.

Socialministern medger att det är ”ett misslyckande till viss del” och visar ”att det finns saker vi behöver utveckla”. Hon nämner att en del görs – kommuners vetorätt mot sprutbyten har tagits bort, motgiftet Naloxon mot heroinöverdoser ska få användas av fler runt missbrukare och i mars ska regeringen lägga förslag ”för att stoppa spridningen av nätdroger”. Förmodligen bl a att påskynda narkotikaklassning av nya preparat.

Hon nämner även att kontrollen över förskrivning av narkotikaklassade läkemedel ska skärpas, bland annat planeras en nationell läkemedelslista så att alla läkare kan se vad patienten få för olika mediciner.

Men att avkriminalisera användning av narkotika, såsom norska politiker planerar på sikt (mer fokus på vård än straff), är inte aktuellt i Sverige.

– Det är en riskabel och farlig väg. Jag har full respekt för att de analyserar och landar i det. Men jag tror man gör det väldigt enkelt för sig om man försöker lösa problemen med avkriminalisering. Med nuvarande lagar finns det inga hinder för att satsa mer på att personer med missbruk och beroende får vård och behandling, säger Annika Strandhäll.

För Strandhäll är avkriminalisera användning av narkotika uteslutet.
– Ja, det vore ett väldigt stort steg och det skulle inte vara svaret på problemen som finns. Det skulle skicka en signal i fel riktning och bruket skulle öka, säger hon i i SvD-intervjun.

Tema: VALET 2018

Söndagen den 9 september 2018 gick Sverige till val, såväl till riksdag, landsting som kommuner.

Först 131 dagar senare kunde regeringen Stefan Löfven 2.0 utses. S och MP med stöd av C och L, efter en omtalad  januariöverenskommelse.

Läs mer

Annonser