Digitala recept mot förfalskningar

För att försvåra förfalskning och manipulerade recept bör narkotiska läkemedel och tillväxthormoner bara få skrivas ut via elektroniska recept. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning.

För att försvåra förfalskning och manipulering föreslår de båda myndigheterna i utredningen som i måndags lämnades till regeringen att alla s.k. särskilda läkemedel i huvudsak bara ska få skrivas ut elektroniskt. Det skulle även bidra till ökad patientsäkerhet när läkare får information om vilka andra läkemedel en patient redan har.

Över 90 procent av alla läkemedel skrivs idag ut via digitala system. Bara cirka 3 200 i månaden av s.k. särskilda läkemedel skrivs ut på pappersblankett. Trots det är förfalskningar och manipulerade recept inte ovanligt.

– Vi vet inte hur stort problemet är, det finns ett mörkertal. Med en digitalisering, så försvåras att narkotika kommer i fel händer, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket, till Drugnews.

Svensk Apoteksförening har funnit uppåt hundra fall av manipulering under ett halvår.
– En vanlig form av manipulering är att den ”etikett” som klistras på receptet vid en expediering rivs bort så att det ser ut som om receptet inte är expedierat. Det förekommer även att patienten ändrar volymen förskrivna läkemedel, fortsätter Barbra.

Det finns även fall med läkare som hotats att skriva ut eller säljer recept för egen vinning. Och stulna receptblock kan inte spärras i efterhand.

Majoriteten av vårdpersonal har redan tillgång till elektronisk förskrivning. Det är främst privata läkare som saknar möjligheten. Utredarna anser att det så småningom inte ska kosta något att ansluta till ett digitalt system. Arbete med utveckla ett webbaserat ordinationsverktyg för alla förskrivare pågår. Något som påverkar när en övergång till system utan pappersrecept kan införas.

Undantag från att skriva ut särskilda läkemedel elektroniskt anser utredningen bara bör ges vid brådskande fall, strömavbrott, driftstörning eller när patienten saknar svenskt personnummer.

Fotnot: ”Rapport om minskad användning av särskilda receptblanketter 2015” (pdf-fil, 33 sidor). I Läkemedelsverkets förteckning över ”särskilda läkemedel” (2009/13, bilaga 8)– ingår bl a narkotiska läkemedel, analbola steroider, androgener etc.

Annonser