Missbruket av ADHD-medicin ökar

Felaktig användning av ADHD-läkemedel märks allt mer. När förskrivningen ökat så har medlen även börjat förekomma mer bland missbrukare och ungdomar som delar mellan sig, rapporterar Sveriges Radio.

På sprutbytena i Malmö och i Stockholm uppger fler besökare att de använder narkotikaklassade läkemedel som Ritalin och Concerta (metylfenidat) som egentligen är avsedda för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Istället för att som avsett svälja tabletterna så krossas ofta läkemedlen och sniffas eller injiceras av missbrukare för att få en centralstimulerande effekt. På fråga om ”vad injicerade du senast?”, så har andelen som svarar metylfenidat ökat till cirka tre procent av besökarna på sprutbytet i Malmö.

Även Svenska Brukarföreningen, som organiserar narkotikaanvändare och opioidberoende, har märkt ökat intresse för adhd-mediciner.
– Utifrån min erfarenhet ser jag att människor vill få diagnoser för de finns att få, och det förekommer även inom vårt kollektiv, att människor vill få en diagnos för att komma åt läkemedel, säger Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz till Ekot.

Förskrivning av dessa mediciner har ökat dramatiskt i Sverige. För tio år sedan hade cirka 20 000 diagnosen adhd i landet och 2015 hade ungefär 120 000 personer diagnostiserats, många är barn och ungdomar. Enligt läkemedelsstatistik fick nära 90 000 av dem fick medicinerna, som ofta kan ge snabb effekt och stöd vid koncentrationsproblem och impulsivitet, även om långtidseffekterna ännu är oklara.

Men den ökade förskrivningen har även ökat risken för felanvändning och läckage. I USA har den uppmärksammats som vanligt ”pluggpiller” inför tentor. Och även i Sverige befaras läckage.

Föräldraföreningen mot narkotika hör talas om att unga delar medicinen emellan sig.
– Det har blivit mer och mer så att man pratar om missbruk av ADHD-mediciner. De flyter mellan ungdomarna, inte bara de som har ADHD tar dem utan man delar med sig av sin medicin, säger ordförande Margareta Nyström till Sveriges Radio.

För fler ungdomar är medicinen nödvändig för att klara vardagen. Den ökade läkarförskrivningen av adhd-läkemedel leder till större omlopp i samhället. Därför är det också svårare att förhindra vidaredelning och felanvändningen.

Socialstyrelsen känner till att det förekommer ett missbruk av medicinerna, men vet idag inte omfattningen eller hur den sprids. En utredare har börjat undersöka detta på myndigheten.

Missbruket av dessa läkemedel anses som ett relativt nytt fenomen. Men en enkätstudie om läkemedelsmissbruk i Europa visade att sex procent av vuxna svenska någon gång missbrukat ett ADHD-läkemedel.

– Det är starka mediciner som till fel person eller använda på fel sätt kan ge allvarliga konsekvenser. De kan vara beroendeframkallande och ge psykiska symptom och framkalla psykisk ohälsa, säger Anders Håkansson, professor i beroendemedicin som ledde svenska delen av studien, till SR.

Annonser