Alvedon ökar risk för adhd hos foster

OSLO Användning av vanliga smärtstillande läkemedlet paracetamol (ex Alvedon och Panodil) under 29 dagar eller mer under graviditeten kan fördubbla risken att barnet senare får neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd, enligt ny norsk studie.

En forskargrupp vid norska Folkhälsoinstitutet och Oslo Universitet har undersökt samband mellan kvinnors bruk av paracetamol (acetaminophen) under graviditet och diagnos för adhd bland nära 113 000 barn, varav 2246 barn med diagnosen.

Forskarna fann att kortvarig användning av smärtmedicinen vid exempelvis feber under graviditet är ofarlig. Men om barn exponerades i 29 dagar eller mer för paracetamol i moderns mage så löpte dubbelt så ofta barn risk få ADHD-diagnosen än de som inte varit utsatt för medicinen.

Foto: Drugnews

Det rapporterat norska Folkhälsoinstitutet. Men för de omkring hälften av de gravida i studien som intog paracetamol bara upp till en vecka, så var det ”förnuftigt och ofarligt bruk”.

– Vi fann att det var tryggt att använda paracetamol ett par dagar, vid exempelvis feber. Det kan även vara bra för att det minskar perioden som fostret blir utsatt för hög temperatur, säger Eivind Ystrøm, forskare vid institutet och huvudförfattare i studien som publiceras i Pediatrics.

För användning mer än sju dagar ökade risken för barnen att bli diagnosierade för adhd ju mer som de varit utsatt för smärtmedicinen.

Omkring fyra procent av norska trettonåringar har ADHD-diagnos. Av barnen i studien som exponerats för paracetamol genom moderns bruk i 29 dagar eller mer, så fick omkring åtta procent diagnosen.

– Gravida som behöver smärtlindring över längre perioder under graviditeten bör göra det i samråd med läkare, enligt Ystrøm.

Flera andra studier har tidigare visat att ett av de mest vanliga preparaten i västvärlden mot värk, paracetamol, kan störa hjärnans utveckling och bidra till beteendeförändringar som vuxen. Forskare har pekat på ökad adhd-risk om modern ätit medicinen under graviditeten. Efter en dansk studie kommit samlades Läkemedelsverket till extramöte 2014, men valde att inte ändra rekommendationen då.

Men det är svårt att knyta orsakssamband mellan medicinen och diagnosen. Det kan även tolkas som att gravida med adhd-symtom är mer benägna använda paracetamol. Den nya norska studien har tagit hänsyn till adhd i familjen (arv), moderns användning av medicinen före graviditet, olika sjukdomar som paracetamol brukar användas för som lindring och bruk under graviditeten – och då funnit att långvarigt bruk klart ökar risken för adhd.

Men det behövs ytterligare forskning, menar Eivind Ystrøm.
– Det är också viktigt att notera att adhd kan ha andra orsaker, även om modern har använt paracetamol under en lång period av graviditeten, säger han i Folkehelseinstituttets artikel.

• Alvedon (paracetamol) har också vid annan användning uppmärksammats öka risk för förgiftning, vilket Drugnews tidigare rapporterat. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté har även rekommenderat att paracetamol med modifierad frisättning (för långvarig verkan), Alvedon 665, bör dras in. Att riskerna överväger nyttan, men har nu beslutat att först göra en ny bedömning.

Annonser