Polis beslagtar mer adhd-läkemedel

Polisens beslag av narkotikaklassad adhd-medicin har mer än fördubblats senaste fem åren, under perioden ökade legal förskrivning i samma takt. Läkarförbundet anser att vården behöver utvecklas.

Läkemedel som förskrivs för neuropsykiatriska funktionsnedsättning som adhd har ökat på den svarta marknaden. Polisens beslag har mer än fördubblats på några år, rapporterar SR Ekot.

Enligt polisen finns samband med den ökade förskrivningen av medicinerna.
– Fler blir diagnosticerade med add eller adhd och får då till exempel Metylfenidat utskrivet på recept, läkemedel som Concerta och Ritalin. För att tjäna pengar eller finansiera sitt missbruk så kommer det ut på den olagliga marknaden, säger Annika Ljung, på Stockholmspolisens narkotikaenhet, till SR.

Läckaget från recept till gatan är ofta svårt bevisa, men Ljung menar att bästa metoden är att fråga personer som polisen möter i samtal och förhör.

B-102-Barn2Förskrivning av adhd-läkemedel har ökat kraftigt i alla åldrar, utom bland de minsta barnen. Vanligast är att de ges till unga mellan 10-17 år, men även förskrivning till vuxna ökar. Regionala skillnaderna är stora, uppmärksammade Socialstyrelsens i en rapport i våras.

Läkarförbundets ordförande Heide Stensmyren anser att vården för personer med adhd behöver utvecklas och att inte bara ge mediciner.
– Vi måste utveckla de andra behandlingsformerna, inte enbart läkemedelsidan, utan öka stödet kring patienten i vardagen och erbjuda kognitiv beteendeterapi till patienterna, som ett komplement till läkemedelsbehandling, säger hon till Ekot.

FN:s narkotikakontrollorgan INCB oroas över att användning av medicinerna ökar kraftigt i världen, och särskilt bland unga i Sverige, Norge, Island, USA och Australien. Organet uppmanar länderna att utreda orsaken till det.

En förklaring kan vara att fler personer med koncentrationsbesvär utreds och får diagnosen adhd, klara en rörig skolmiljö, men även att läkemedlen anses blivit effektivare. Men Socialstyrelsen medger att det kan förekomma felanvändning av preparaten, men vet inte hur i stor omfattning.
De centralstimulerande medicinerna har även uppmärksammats i USA och Sverige att användas av studerande inför prov som ”pluggpiller”. För att förbättra koncentration och studieresultat.

SR Vetenskapsradion granskar i en serie reportage nästa vecka läkemedelsbehandlingen av adhd. Om unga som medicineras, de ”osynliga” biverkningarna, diagnoslavinen i USA och varför franska barn sällan ges adhd-medicin och istället får psykoterapi.
Förskrivningen har kraftigt ökat och fler barn i Sverige får diagnosen i tidig ålder. Samtidigt kan den subventionerade behandlingen med läkemedlen även ge biverkningar, såsom hjärtbesvär, aptitlöshet och självmordstankar.
– De långsiktiga effekterna har vi fortfarande inte helt klart för oss, säger Bror Jonzon på Läkemedelsverket till SR.

Radioprogrammen sänds i P1, klockan 12:10, med start på måndag 31 augusti.

• Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPS), anhöriga och yrkesverksamma.

Annonser