Fler unga använder ADHD-läkemedel

Allt fler unga förskrivs adhd-läkemedel, vanligast bland pojkar 10-17 år. Men det är stora skillnader av förskrivningar mellan kommunerna, visar Socialstyrelsens nya rapport.

Socialstyrelsen har följt användandet av metylfenidat (narkotikaklassat läkemedel, ex Concerta), som är vanligaste läkemedlet vid neuropsykiatriska funktionshindret adhd åren 2006-2014.

Medicineringen ökar i alla åldersgrupper utom bland minsta barnen. Vanligast är förskrivning av läkemedlet i gruppen 10-17 år, nära fem procent av pojkarna och nära två procent av flickorna.

Men de regionala och lokala skillnaderna är stora – i Stockholms län får i Danderyd 2,5 procent av pojkarna i åldersgruppen läkemedlet jämfört med 12 procent i Nykvarn. I Kronobergs län ligger användningen lägst överlag bland pojkar (2,5 procent), högst i Gävleborg och Gotland (cirka 7 proc.)

– Vi vet inte exakt vad de stora kommunala skillnaderna beror på. Det är en fråga vi tänker återkomma till, säger utredaren Peter Salmi.
Men han säger till TT att det finns olika socioekonomiska eller psykosociala faktorer som samverkar med biologiska när adhd utvecklas, som kan återspeglas i var man bor.

Socialstyrelsen tror dock att användandet av adhd-läkemedel bland unga pojkar kommer att mattas av när förskrivningen närmar sig den uppskattade förekomsten av adhd i gruppen.

FN:s narkotikakontrollorgan INCB oroades tidigare i år för att användande av adhd-mediciner ökar kraftigt i världen, särskilt bland unga i Sverige, Norge, Island, USA och Australien. Länderna uppmanas ta reda på orsaken till det.

Riksförbundet Attention – intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – kommenterar Socialstyrelsens rapport.
– Ökningen av ADHD-läkemedel är naturlig med tanke på att allt fler personer numera utreds för adhd. Läkemedlen har utvecklats och blivit effektivare. För många unga med adhd kan medicinerna vara skillnaden mellan och lyckad eller totalt misslyckad skolgång. Attention anser att de som behöver adhd-läkemedel ska få det. Beslutet ska grunda sig på medicinska bedömningar. Det ska varken skrivas ut för mycket eller för lite medicin.

– De stora regionala skillnaderna tycker vi är djupt oroande. Vi uppskattar att Socialstyrelsens vill undersöka orsakerna till detta och hjälper gärna till om det är önskvärt, säger förbundsordförande Anki Sandberg.

•Socialstyrelsens rapport ”Användningen av centralstimulantia vid ADHD – Utvecklingen regionalt och i riket” (pdf-fil, 25 sidor).

Annonser