Danska bönder vill odla cannabis

B1110-DanskFlagMinKÖPENHAMN Danska lantmannaorganisationen Landbruk og & Fødevarer hoppas bönder i landet ska få odla cannabis och ser det som ”äventyr” och möjlighet. Detta efter danskt ja till ett medicinsk marijuana-försök och inspirerade efter legalisering i flera amerikanska delstater.

– Vi vill gärna odla cannabis under kontrollerade former och leverera plantorna till mediciniskt bruk, säger organisationens vice ordförande Lars Hvidtfeldt till tidningen Politiken.

Ett politiskt beslut togs nyligen om att från 2018 börja ett fyraårigt försök med cannabis för kroniska smärtpatienter och personer med multiple skleros, ryggmärgsskador och personer med biverkningar av cancerbehandling. Totalt ungefär 1500 patienter som ingen annan behandling fungerat för. Hälsoministern hänvisade beslutet till patientsäkerhet, som Drugnews tidigare rapporterat.

I Europa är Holland ett av få länder med statligt kontrollerad odling av cannabis för medicinskt bruk. Men på grund av ökad efterfrågan skulle Danmark bara kunna importera en tiondel av den cannabis som behövs i försöket.

Ledningen för lantmannarörelsen ser ökat intresse för cannabisplantan som ett tillfälle som bör utnyttjas och kan ge både arbetstillfällen och intäkter till danska bönder. De vill att en politisk kommission tillsätts för att utreda lokal odling i landet.

Det finns en boom i västvärlden kring cannabis. Både som rusmedel och medicin. USA-valet förra veckan röstade Kalifornien och tre ytterligare delstater för att tillåta nöjesbruk av drogen och tre andra delstater godkände medicinsk användning, vilket nu cirka hälften av delstaterna tillåter.
Växten kan också användas till isoleringsmaterial, tillsatts i kosmetika, finpapper, bränsle och mycket annat.

Samtidigt finns tveksamhet kring cannabis i obearbetad form som medicin. Ämnen i växten har klart smärtlindrande effekter, men är de mer verksamma än redan godkända läkemedel och hur kan säker dosering uppnås vid rökning och annat intag?

Danska läkarförbundet varnar nu för att läkare i försöket förväntas ta ansvar för en behandling de inte vet effekten av. Men det är också problematiskt att politiker bestämmer att cannabis är ett läkemedel, utan den vanliga godkännandeproceduren, som vilar på dokumenterad effekt, säger läkarförbundets ordförande Andreas Rudkjøping, till Sveriges Radio.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser