Regeringen öppnar för fler sprutbyten

Regeringen beslutade i torsdags sända en remiss till lagrådet med förslag om att låta landsting ensamma besluta om sprutbyten för narkomaner. Därmed kan dagens kommunala veto försvinna.

Förslaget från regeringen innebär att de i Sverige länge omstridda sprutbytena blir en fråga för landstingen ensamt som huvudman.

Idag måste även den kommun där rena sprutor ska delas ut vara med vid ansökan till Socialstyrelsen. Göteborg har exempelvis länge motsatt sig sprutbyte, men kommunledningen gjorde en helomvändning i våras då även delar av oppositionen bytte sida.

Regeringen föreslår också att deltagarnas ålder sänks från 20 till 18 år för att få delta i programmen. Även särskilda kravet på märkning av kanyler och sprutor från bytena tas bort om förslaget godkänns av lagrådet och senare av riksdagen. Lagändringen föreslås gälla från 1 mars 2017.

 – Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd och rekommenderas av både Folkhälsomyndigheten och en rad internationella organisationer. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet över hela landet. Det skapar också nya möjligheter för personer i missbruk och beroende att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i en kommentar.

Idag finns sprutbyten i Skåne, Kalmar och Stockholm och är på gång i bland annat Jönköping och från september vid infektionskliniken på sjukhuset i Karlskrona.

Programmens kritiker har ifrågasatt programmens smittskyddseffekt och anser att samhället sänder fel signaler genom att tillhandahålla verktyg till otillåten droganvändning. Försvararna menar att sprutbyten är en hälsofråga och minskar smittspridning, inte en narkotikapolitisk fråga.

Annonser