Färre skolelever röker och dricker

| UPPDAT | Andelen skolelever som dricker alkohol är rekordlåga. Även tobaksrökning minskar markant. Men narkotikaanvändning följer inte samma nedgång. Det framgår av CAN:s nya rapport om skolelevers drogvanor.

Resultatet för elevenkäterna för i år presenterades vid ett seminarie i Almedalen i ett regnigt Visby i onsdags.
– De sociala kontaktytorna har förändrats, många unga träffas mer på nätet och alkohol verkar inte behövas som smörjmedel då. Även rökning minskar bland unga senare år, säger Siri Thor, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

På 1970-talet drack uppåt 90 procent av elever i grundskolans niondeklass. Sedan millennieskiftet har det minskat år för år – 2016 så har bara 40 procent av 15-16-åriga elever druckit alkohol (pojkar 36 procent, flickor 44 proc.)

Bland elever på gymnasiets årskurs två dricker ungefär tre av fyra elever alkohol. Även berusningsdrickandet har minskat något.

CAN:s direktör Håkan Leifman, som medverkade vid presentationen, tyckte att ungdomar var värda en applåd, vilket publiken klappande höll med om. Han tror att även mer restriktiva föräldrar som inte bjuder eller köper ut till sina barn haft betydelse i utvecklingen.

Även tobaksrökningen har minskat över hela linjen under 2010-talet, enligt enkäten.
Ungefär tio procent av niondeklassare och 25 procent på gymnasiet uppger att de röker tobak idag. Däremot har flera prövat e-cigaretter, nära en av fem elever på grundskolan och en av fyra på gymnasiet.

Narkotikaanvändningen följer inte samma nedgång. Den har legat still kring mellan 5 – 10 procent av elever i nian senare år. I år uppger 5 procent att de provat någon gång. Bland gymnasieelever är det runt 15 procent som prövat.

– Det är ganska lågt i en internationell jämförelse, Danmark ligger dubbelt högre. Men oroande att narkotika inte följer samma goda utveckling som alkohol och tobak, säger Håkan Leifman till Drugnews.

Ungefär 2-3 procent av elever i nian och 5-6 procent på gymnasiets årskurs två har använt narkotika (vanligast är cannabis) senaste månaden före enkäten, vilket är en ökning bland gymnasiepojkar. De som använt narkotika minst 20 gånger är också en något ökande grupp.

– Det finns ökad risk att de som röker cannabis mer regelbundet fastnar i beroende och får skador på längre sikt. Det kan behövas särskilda insatser riktade mot narkotika bland unga. ANDT-insatser får inte minska, utan måste stärkas.
– Och att arbeta för en god skolmiljö lokalt minskar även problem med alkohol, tobak och narkotika bland eleverna, säger Håkan Leifman.

Samtidigt framgår av undersökningen att de skolelever som provat s.k. nätdroger är mycket få, mindre än någon procent, vilket inte alltid framgår i debatten.

Erik Tegnander. Foto: UNF
Erik Tegnander, UNF

• Kommentar till rapporten:
Ungdomens nykterhetsförbund:
– Alkoholkonsumtionen bland ungdomar fortsätter sjunka och det är naturligtvis väldigt roligt. Det här gör att vi alla, ungdom som vuxen, får en sundare inställning till alkohol, både idag och i framtiden. Däremot får vi inte tro att det här kommer av sig själv: Vill vi som samhälle att utvecklingen ska hålla i sig måste vi alla fortsätta med ett hårt arbete. Det är oerhört viktigt, säger Eric Tegnander, förbundsordförande i UNF

Vad gäller narkotikan så tror han att unga i Sverige kan ha påverkats av globala debatten att liberalisera cannabis.

Det tror även folkhälsominister Gabriel Wikström (S):
– Jag skulle önska att även narkotikasiffrorna hängde med i samma utveckling som tobak och alkohol, uppenbart behöver vi göra mer för att förändra attityderna till exempelvis cannabis. Inte minst på sociala medier finns starka förespråkare för att legalisera cannabis som ofta vänder sig till unga, säger Wikström till Drugnews.

Han tycker att bättre vetenskapliga belägg behöver tas fram om effekter och skadeverkningar av drogen. Wikström vill sprida mer kunskap till ANDT-personal runt landet, till skolan och även stärka den nationella folkhälsostrukturen.

• CAN:s rapport om Skolelevers drogvanor för 2016 kommer sent i höst. Några preliminära resultaten här. Totalt har drygt 4800 elever i årskurs nio och drygt 4000 på gymnasiets årskurs 2 deltagit i årets undersökning.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser