Förslag underlätta för fler sprututbyten

Regeringen skickar idag ut remiss om att narkomaner ska få bättre tillgång till rena sprutor och kanyler i landet. Bland annat föreslås att landstingen blir ensam huvudman och att åldern att få delta sänks från 20 till 18 år.

– Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd, det visar såväl svensk som internationell erfarenhet. Förslagen syftar till att öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet över hela landet, då skapar vi nya möjligheter att möta grupper som tidigare har varit svåra att nå, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

Vidare föreslår även Socialdepartementet att åldersgränsen för att delta i sprututbytesprogram sänks från 20 till 18 år. Remissen sänds ut på Internationella Aidsdagen. Sprutnarkomaner är en riskgrupp för att få hiv.

Flera instanser gör bedömningen att sprututbyten är effektiva i bekämpning av smittsamma sjukdomar som hid/aids och hepatiteter. Dessutom att de kan vara en ingång till att möta en utsatt grupp och försöka motivera till behandling för missbruk.

Sprutprogram infördes på försök i Sverige i slutet av 1980-talet i Malmö och Lund. Men debatten om deras effektivitet och signaler att samhället tillhandahålla redskap till något som är förbjudet har fördröjt utbyggnaden. Detta trots att en lag 2006 antogs i riksdagen om att landsting tillsammans med kommuner får ansöka om att starta sprututbyten.

Idag finns sprututbyten i Skåne (Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg), och i bl a Kalmar och Stockholm.
Men flera kommuner har varit tveksamma och i Göteborg har program stoppats hittills. Det vill nu regeringen ändra på genom att kommuner föreslås att inte med veto i framtiden kunna stoppa program i framtiden.

Förslagen går nu på remiss och nästa år beräknas riksdagen få ta ställning, en förändrad lag beräknas träda i kraft 1 januari 2017. Remissen: Ds 2015:56  ”Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige” (pdf-fil, 60 sidor).

• Enligt en ny forskningsstudie i Malmö kan sprutbyten fungera väl som väg in i behandling för heroinberoende. 75 opiatberoende deltagare i två grupper var med i studien som publiceras i Pub Med.

Annonser