”Dra tillbaka MR-rapporten”

D467-FN-MRGENÈVE En studie om hur världens narkotikaproblem påverkar mänskliga rättigheter har lagts fram av FN:s människorättskommissionär. Där betonas mindre barns rätt till drogfri uppväxt, mer missbrukares rättigheter.

Dokumentet lästes upp i måndags vid en panel i Genève av Flavia Pansieri, biträdande FN-kommissionär för mänskliga rättigheter, OHCHR.

Där betonas droganvändares rätt till hälsa, förbud mot diskriminering, hänsyn på rättsområdet; fattiga bönder som odlar och även barnets rätt.

Linda Nilsson
Linda Nilsson
Erik Leijonmarck
Erik Leijonmarck

I Barnkonventionens artikel 33 står att barn har rätt att skyddas från narkotika och ha en drogfri uppväxt.
– Men det nya dokumentet handlar mindre om hur medlemsländerna kan förebygga att barn börjar använda droger. Mer om hur skador kan minska, exempelvis att de ska ha rätt till harmreduction-åtgärder som sprutbyte, injektionsrum med mera för att förhindra smittspridning, säger Linda Nilsson, generalsekreterare i World Federation Against Drugs, till Drugnews.

”Dra tillbaka och revidera rapporten!”, uppmanar hon tillsammans med Erik Leijonmarck på European Cities Against Drugs.

De anser att centrala begrepp om skadelindrande åtgärder är för vagt definerat i rapporten och att länderna inte tydligt uppmanas avråda från ”nöjesbruk” av droger. Att den mer betonar droganvändares rätt till hälsa, vilket är viktigt, men förbigår en diskussion om hur övriga befolkningen påverkas.

Dokumentet är författat som ett stycke aktivism ämnat underminera FN:s narkotikakonventioner utifrån premissen att de är oförenliga med mänskliga rättigheter. Det är olyckligt att begreppet mänskliga rättigheter används som slagträ som steg i att försöka legalisera droger, menar de drogrestriktiva nätverken WFAD och ECAD.

Vid paneldiskussionen i Genève deltog vid podiet medlemmar i Global Commission on Drug policy, (som föreslår legalisering av vissa narkotika), en var Schweiz förre president Ruth Dreifuss, som fungerade som moderator.

Temperaturen har höjts mellan drogrestriktiva och mer liberala krafter inför det möte i generalförsamlingen i New York i april 2016 (UNgass), som ska se över den globala narkotikapolitiken.

Fotnot: FN:s webb-sändning från mötet. Dokumentet (A/HRC/30/65) ”Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights – Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights” (word-fil, 16 sidor).

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser