Alkoholskadade barns dag

Nionde september är internationella FAS-dagen, då risker med att dricka under graviditet lyfts. Fosterskador av alkohol går förebygga till 100 procent, understryks i årets kampanj som lyfts i sociala medier.

Kampanjen ”Too young to drink” inleddes exakt klockan 09:09 i onsdags morse, (dagen vald för påminna om de nio månader av graviditet som kvinnor bör undvika alkohol).

European FASD Alliance har i år fått med fler än 65 organisationer i 35 länder. I år delas även vykort och banderoller ut och bilder, videor och meddelande i sociala medier med hashtagar #TYDF2015 och #tooyoungtodrink.

Uppmärksamhetsdagen vill öka medvetenheten om risker med att dricka alkohol under graviditet, sprida forskningsbaserad information, stärka kvinnor att göra sina egna val och uppmuntra vänner och samhället att stötta dem i alkoholfria graviditeter.

B346-gravidvin2.jpgFetalt alkoholsyndrom är en diagnos (med fosterskador med senare inlärningsstörning, beteendeproblem, speciella ansiktsdrag, psykisk ohälsa etc.) som helt går att förebygga, skriver nätverket.

I Sverige har nyligen en utredning tillsatt för att utreda hur många barn som föds med alkohol- och andra drogskador och se över vilken hjälp de får. Enligt Socialstyrelsen föds minst 100-200 barn med FAS varje år, men bara ett trettiotal barn och unga upptäcks. Det är idag oklart vem som ansvarar för att ge dem rätt stöd.

Annonser