Dom: e-cig med nikotin är läkemedel

E-cigaretter med nikotin ska betraktas som läkemedel och får inte säljas utan godkännande från Läkemedelsverket. Det anser Kammarrätten i Stockholm i ett principiellt viktigt mål med ett Malmöföretag, som dock tänker överklaga igen.

Företaget förbjöds hösten 2013 av Läkemedelsverket att sälja e-cigaretter och påfyllnadsvätskor och juicer med nikotin. Myndigheten menar att den nya trenden med elektriska cigaretter – som ofta marknadsförs som ett sätt att sluta röka vanlig tobak – ska betraktas som läkemedel och måste utvärderas och godkännas innan de säljs.

Tidigare har förvaltningsdomstolen och nu kammarrätten kommit till samma slutsats, en nämndeman var skiljaktig. Kammarrätten avslår även företagets yrkande att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

– Det är glädjande att kammarrätten delar vår bedömning. Det är bra för folkhälsan att denna typ av produkt inte får säljas utan en ordentlig kontroll och garanti att den är säker och effektivt hjälper den som vill sluta röka, säger Martin Burman, utredare vid Läkemedelsverket, till Drugnews.

Läkemedelsverket ville förbjuda företaget direkt att sälja, med hot om löpande vite på 700 000 kronor. Men under tiden som processen pågått upphävdes (inhiberades) tillfälligt det beslutet av domstol.

Malmöföretagets ägare meddelade redan i torsdags att han avser att överklaga kammarrättens dom till högsta förvaltningsdomstolen, rapporterar TT.

Marknaden för e-cigaretter ­– med flera smaker och vätskor – ökar snabbt i världen och fler svenska hemsidor saluför produkterna. Men forskningen om effekt och biverkningar är ännu i sin linda.

Enligt Läkemedelsverket fortsätter användare och sjukvården i Sverige att inrapportera förgiftningar av koncentrerade nikotinvätskor. Även barn som öppnat förpackningarna har drabbats. Läkemedelsverket spanar på nätet och avser framöver att vidta rättsliga steg mot andra aktörer.

Flera kommuner har beslutat att tillämpa samma strikta regler för rökning ska gälla för e-cigaretter som för vanlig tobak. WHO efterlyser tuffare regler för e-cigaretter och att rökning inomhus, reklam och försäljning av dem till unga förbjuds. EU:s nya tobaksdirektiv låter medlemsländerna nationellt avgöra om e-cigaretter ska regleras som tobak eller läkemedel, och uppmanar till ökad tillsyn.

• Fotnot: Domen från Kammarrätten i Stockholm, (mål 5314, pdf-fil, 12 sidor).

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser