E-cigarett är läkemedel

E-cigaretter som innehåller nikotin ska likställas med läkemedel och behöver därför godkännande från Läkemedelsverket för att få säljas. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom.

Det var hösten 2013 som Läkemedelsverket förbjöd ett företag i Malmö att sälja e-cigaretter och e-cigarrer eftersom Läkemedelsverket ansåg att eftersom de innehöll nikotin så skulle de behandlas som läkemedel. Därmed skulle det krävas tillstånd från Läkemedelsverket.

Företaget överklagade och vann en första seger när förvaltningsdomstolen kom fram till att de skulle vara tillåtet att sälja produkterna i avvaktan på slutlig dom. När den nu kommit så är det i huvudsak Läkemedelsverket som avgår med segern, och domstolen avslår företagets överklagan.

Läkemedelsverket har inget principiellt emot e-cigaretter som rökavvänjningmetod, men konstaterat att de som säljs idag varken är bevisat säkra eller effektiva.

Företaget kommer troligen att överklaga domen och säger också till TT att de kommer att ta in andra produkter, som inte omfattas av försäljningsförbudet.  Läkemedelsverket hade önskat att förbudet inte bara skulle omfatta de utpekade produkterna, utan även liknande produkter. På den punkten fick man dock inte stöd av domstolen.

 – De förstod syftet, men ville att det skulle formuleras tydligare. Om han plockar in andra produkter är det bara att vi fattar nya beslut eftersom domen ger oss rätt till det, säger utredare Martin Burman vid Läkemedelsverket till TT.

 

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser