Cannabis kopplas till testikelcancer

LOS ANGELES Ytterligare en amerikansk studie pekar nu på ökad risk för unga marijuanarökande män att drabbas av den allvarligare formen av testikelcancer.

I den aktuella studien som publiceras i tidskriften Cancer så fann forskare att unga män som använde cannabis hade dubbelt högre risk att drabbas av den aggressivare formen av testikelcancer (nonseminoma) och en försämrad prognos även för den vanligare sorten (seminoma). Detta jämfört med personer i deras åldrar som inte rökt drogen.

I studien intervjuades 163 män i Los Angeles-området som fått diagnosen och jämfördes med 292 friska män, alla var i åldrarna 18-36 år när de diagnostiserades.
– Vi vet inte vad marijuana triggar i testiklar som kan leda till cancer. Men vi tror att det kan påverkas genom det endocannabinoida systemet (som reagerar på det aktiva ämnet i drogen). Det har ju visat sig vara viktigt för spermieproduktionen, säger Victoria Cortessis, biträdande professor i preventionsmedicin vid Keck School of Medicine på University of Southern California, i en kommentar.

Två andra amerikanska studier (i bl a delstaten Washington) har tidigare pekat på samband mellan cannabisrökning och testikelcancer. Även i denna tredje studie varnar forskare för att både “rekreations-“ och “terapeutisk“ användning av cannabinoider kan öka risken för unga män.
Däremot noterades i nya studien att de som använt kokain löpte mindre risk för testikelcancer, varför vet inte forskarna, men man vet att drogen dödar sädesceller.

Testikelcancer har senare år ökat bland unga män i Europa och Nordamerika, utan synbar orsak. Samtidigt ökar cannabisanvändning bland tonåringar i USA. I en studie tidigare i år svarade 23 procent av de tillfrågade att de rökt marijuana nyligen, vilket var högre än för tobak (19 proc.).

• Fotnot: Studien ”Population-based case-control study of recreational drug use and testis cancer risk confirms an association between marijuana use and nonseminoma risk” publicerades denna vecka i tidskriften Cancer.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser